Praha 10
Pamětní deska Jiřímu Hejdovi

Původní bronzová deska s reliéfem byla odhalena v únoru 1995 na bývalé budově továrny Jiřího Hejdy ke 100. výročí jeho narození z iniciativy jeho syna Neklana Hejdy a Petera Mikuly. Po jejím odcizení v roce 2012 byla zhotovena skleněná deska s pozměněným textem a bronzovým reliéfem. O nové odhalení v únoru 2015 ke 120. výročí narození Jiřího Hejdy se zasloužila rodina Hejdova, Böhmova a Matouškova.

Jiří Hejda (1895–1985) vystudoval právnickou fakultu v Praze, ve 30. letech pracoval jako novinář (Přítomnost, Tribuna, Lidové noviny, České slovo) a věnoval se i odborné práci v oblasti národohospodářství. V roce 1937 se stal generálním tajemníkem podniku ČKD a v roce 1939 založil vlastní továrnu na kuchyňská zařízení. Během války se zapojil do protinacistického odboje. Po roce 1945 se stal významným představitelem Československé strany národně socialistické, působil v Ústřední plánovací komisi. Dne 21. prosince 1949 byl zatčen StB, vyšetřován a zařazen do politického procesu s Miladou Horákovou [viz Praha 5. Pamětní deska Miladě Horákové]. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí, konfiskaci majetku a ztrátě občanských práv, vězněn na Pankráci, Mírově, Leopoldově, Ilavě a Valdicích. Po podmínečném propuštění v květnu 1962 byl zaměstnán jako pomocný pracovník v národním podniku Geodezie a věnoval se literární tvorbě.

Nápis:

(původní deska) JUDR. JIŘÍ HEJDA 1895–1985 / NOVINÁŘ, BÁSNÍK, / SPISOVATEL, NÁRODOHOSPODÁŘ / ODSOUZEN V PROCESU S DR. MILADOU / HORÁKOVOU NA DOŽIVOTÍ / ZDE VYBUDOVAL ÚSPĚŠNÝ PODNIK / V JEHO TVŮRČÍM DUCHU POKRAČUJE / NOVÁ ČESKÁ PODN. GENERACE //

(současná deska) JUDR. JIŘÍ HEJDA / 25. 2. 1895 – 25. 4. 1985 / VÝZNAMNÝ ČESKÝ EKONOM, / NOVINÁŘ, BÁSNÍK A SPISOVATEL, / ODSOUZENÝ V PROCESU / S DR. MILADOU HORÁKOVOU / NA DOŽIVOTÍ, ZDE VYBUDOVAL / PROSPERUJÍCÍ TOVÁRNU //

Fotografie

Adresa

Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice

GPS

50°3'46.610"N, 14°27'27.683"E

Místo

vlevo od hlavního vchodu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1995, 2015

Literatura

- HEJDA, Jiří: Žil jsem zbytečně. Praha 2010.
- ZÍDEK, Petr: Redaktor odsouzený s Horákovou: Jiří Hejda. In: Osobnosti Lidových novin. Životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník. Praha 2014.


Webové odkazy

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1273

Změnit způsob procházení
pamětních míst