Praha 2
Pamětní deska Františku Kriegelovi

O umístění pamětní desky na budovu bývalého sídla Národní fronty, jejíž předsedou byl František Kriegel v roce 1968, rozhodli členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a odhalili ji v září 2008. Na její výrobu finančně přispěla většina členů rady (nebyla pořízena z rozpočtu instituce).

František Kriegel (1908–1979), lékař a komunistický politik, jeden z hlavních představitelů reformního proudu v KSČ konce 60. let. Od dubna do srpna 1968 předseda Ústředního výboru Národní fronty. Do historie moderních dějin se zapsal zejména svým statečným postojem v období po okupaci. Dne 21. srpna byl zadržen sovětskými okupačními orgány v budově ÚV KSČ v Praze a deportován do Sovětského svazu. V následujících dnech mu byla znemožněna účast na moskevských jednáních československých a sovětských představitelů. Jako jediný československý představitel odmítl podepsat text závěrečného komuniké, který mu byl (i přes jeho neúčast na jednání) předložen k podpisu. V Národním shromáždění hlasoval 18. října 1968 proti smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa. V důsledku svých postojů byl vyloučen z ÚV KSČ a následně i z KSČ a zbaven poslaneckého mandátu (1969). Za normalizace byl perzekvován. Mezi prvními podepsal Chartu 77. Zemřel po těžké nemoci v prosinci 1979.

Viz též Praha 4. Pamětní deska Františku Kriegelovi.

Nápis:

MUDR. FRANTIŠEK KRIEGEL / PŘEDSEDA ÚV NÁRODNÍ FRONTY / JAKO JEDINÝ / V SRPNU 1968 V MOSKVĚ / ODMÍTL PŘIJMOUT OKUPACI //

Fotografie

Adresa

Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

GPS

50°4'39.770"N, 14°25'54.200"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy nynějšího sídla RRTV

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2008

Literatura

- JANOUCH, František – GROMAN, Martin – ŠTĚPÁNEK, Daniel (eds.): Na smutek není čas. Korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974–1979). Praha 2009.
- ŠTĚPÁNEK, Daniel: MUDr. František Kriegel – muž pražského jara roku 1968. In: Stopy dějin pod Blaníkem. Pocta Jiřině a Erichu Rennerovým od jejich přátel a žáků. České Budějovice 2006.
- VANČURA, Jiří: Muž, který stál v cestě. K úloze MUDr. Františka Kriegla v srpnu 1968. In: Proměny Pražského jara 1968–1969. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti. Praha–Brno 1993.


Webové odkazy

www.valka.cz/15197-F-Kriegel-politik-ktery-zachranil-ceskoslovenskou-cest-I
www.valka.cz/15199-F-Kriegel-politik-ktery-zachranil-ceskoslovenskou-cest-II
www.valka.cz/15200-F-Kriegel-politik-ktery-zachranil-ceskoslovenskou-cest-III

Změnit způsob procházení
pamětních míst