Praha 2
Pamětní deska obětem nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic

Deska na kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí byla instalována 18. června 2013 z iniciativy Karla Šťávy a dalších bývalých příslušníků pomocných technických praporů, kteří se scházeli ve zdejší farnosti. Zhotovila ji firma Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic.

Deska připomínající perzekuci katolické církve během protektorátu a za komunistického režimu odkazuje i k nezákonné násilné likvidaci klášterů a mužských a ženských katolických řeholních řádů v 50. letech [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic].

Nápis:

MUČEDNÍKŮM TÉTO ZEMĚ / 20. STOLETÍ / OD NACISTŮ / 260 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO / 73 KNĚZÍ UMUČENO / 6 ŘEHOLNIC UMUČENO / OD KOMUNISTŮ / 829 KNĚŽÍ ŽALÁŘOVÁNO / 28 KNĚŽÍ UMUČENO / 1 440 KNĚŽÍ INTERNOVÁNO / 101 ŘEHOLNIC ŽALÁŘOVÁNO / 2 ŘEHOLNICE UMUČENY / 2 750 ŘEHOLNIC INTERNOVÁNO / VĚNOVALI PŘÍLUŠNÍCI VOJENSKÝCH / TÁBORŮ NUCENÝCH PRACÍ – / PETÉPÁCI – Z LET 1949 – 1955 //

Fotografie

Adresa

Karlovo náměstí 52/41, 120 00 Praha 2 – Nové Město

GPS

50°4'31.676"N, 14°25'16.190"E

Místo

na zdi vedle vchodu do kostela sv. Ignáce z Loyoly

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2013

Literatura

- HORÁKOVÁ-MAIXNEROVÁ, Šárka: Hoří déšť aneb Zpráva o „Akci K“, noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy měl být internován Bůh. Praha 2010.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále. 1.–3. Kostelní Vydří 2004–2008.
- BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno 2007.
- VLČEK, Vojtěch: Ženské řehole za komunismu. Olomouc 2005.
- VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004.
- BUDKA, Alexandr (ed.): Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- KAPLAN, Karel: Akce K. Likvidace klášterů v roce 1950. Praha 1993.
- KAPLAN, Karel: Stát a církev v Československu v letech 1948–1953. Praha 1993.
- KRATOCHVIL, Antonín: Žaluji. 3. Cesta k Sionu. Praha 1990.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/akce-k
cs.wikipedia.org/wiki/Akce_K

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru