Praha 2
Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů

Pamětní místo pojednané jako symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů tvoří mramorový náhrobek s rytým písmem a svazkem ostnatého drátu podle návrhu sochaře Karla Hořínka a bronzová busta, jejíž autorkou je sochařka Jaroslava Lukešová. Do dnešní podoby bylo upraveno v roce 2000 z iniciativy Konfederace politických vězňů, Klub dr. Milady Horákové zde organizuje každoroční setkání politických vězňů.

Pamětní místo připomíná popravenou Miladu Horákovou (1901–1950) [viz Praha 5. Pamětní deska Miladě Horákové] a další osobnosti národně socialistické strany, jejichž ostatky byly po roce 1989 převezeny z exilu do Prahy – Petra Zenkla (1884–1975), Vladimíra Krajinu (1905–1993) [viz Praha 2. Pamětní deska Vladimíru Krajinovi], Otakara Machotku (1899–1970), Růženu Pelantovou (1886–1959) [viz Praha 1. Pamětní desky Růženě Pelantové a Miladě Horákové] a Františka Klátila (1905–1972).

Nápis:

(náhrobek) MILADA HORÁKOVÁ / 27. 6. 1950 POPRAVENA A NEPOHŘBENA… / OBĚTEM A ODPŮRCŮM / TOTALITNÍCH REŽIMŮ / 1939–1945 1948–1989 //

(deska) VRÁTILI SE Z EXILU: / PETR ZENKL S CHOTÍ OLGOU / VLADIMÍR KRAJINA S CHOTÍ MARIÍ / OTAKAR MACHOTKA S CHOTÍ JARMILOU / RŮŽENA PELANTOVÁ / FRANTA KLÁTIL //

Fotografie

Adresa

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

GPS

50°3'52.358"N, 14°25'4.584"E

Místo

Vyšehradský hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2000

Literatura

- DRÁBEK, Jan: Dva životy Vladimíra Krajiny. Praha 2016.
- NEKOLA, Martin: Petr Zenkl: politik a člověk. Praha 2014.
- KAPLAN, Karel: Poúnorový exil 1948–49. Liberec 2007.
- JIRÁSEK, Zdeněk: Česká poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno 1999.
- KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. Praha 2008. Brno 1997.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/horakova-milada-25-1-1901
cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Zenkl
cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Krajina
www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/machot.html
cs.wikipedia.org/wiki/Růžena_Pelantová
cs.wikipedia.org/wiki/František_Klátil

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru