Praha 2
Symbolický hrob Milady Horákové a všech obětí a odpůrců totalitních režimů

Pamětní místo pojednané jako symbolický hrob JUDr. Milady Horákové (1901–1950), popravené české političky [viz Praha 5. Pamětní deska Miladě Horákové], a všech obětí a odpůrců totalitních režimů tvoří mramorový náhrobek s rytým písmem a svazkem ostnatého drátu podle návrhu sochaře Karla Hořínka a bronzová busta, jejíž autorkou je sochařka Jaroslava Lukešová.

Do dnešní podoby bylo místo upraveno v roce 2000 z iniciativy Konfederace politických vězňů, každoroční setkání politických vězňů na tomto místě organizuje Klub Milady Horákové. Horizontální deska umístěná na hrobovém poli připomíná památku významných exilových osobností, jejichž ostatky byly po roce 1989 převezeny do Prahy [viz též Praha 1. Pamětní desky Růženě Pelantové a Miladě Horákové, Praha 2. Pamětní deska Vladimíru Krajinovi].

Nápis:

Nápis 1: MILADA HORÁKOVÁ / 27. 6. 1950 POPRAVENA A NEPOHŘBENA… // OBĚTEM A ODPŮRCŮM / TOTALITNÍCH REŽIMŮ / 1939–1945 1948–1989 /
Nápis 2: VRÁTILI SE Z EXILU: / PETR ZENKL S CHOTÍ OLGOU / VLADIMÍR KRAJINA S CHOTÍ MARIÍ / OTAKAR MACHOTKA S CHOTÍ JARMILOU / RŮŽENA PELANTOVÁ / FRANTA KLÁTIL //

Fotografie

Adresa

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

GPS

50°3'52.358"N, 14°25'4.584"E

Místo

Vyšehradský hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2000

Literatura

- DRÁBEK, Jan: Dva životy Vladimíra Krajiny. Praha 2016.
- DVOŘÁKOVÁ, Zora: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Praha 2001.
- DVOŘÁKOVÁ, Zora: Politikové na útěku. Osudy změněné 25. únorem 1948. Praha 2004.
- JIRÁSEK, Zdeněk: Česká poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno 1999.
- KAPLAN, Karel: Největší politický proces. Milada Horáková a spol. Brno 1996.
- KAPLAN, Karel: Pět kapitol o únoru. Praha 2008. Brno 1997.
- KAPLAN, Karel: Poúnorový exil 1948–49. Liberec 2007.
- KRATOCHVIL, Jan: Český a slovenský exil ve 20. století. 1.–2. Brno 2002.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/horakova-milada-25-1-1901
cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Zenkl
cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Krajina
www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/machot.html
cs.wikipedia.org/wiki/Růžena_Pelantová
cs.wikipedia.org/wiki/František_Klátil

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru