Praha 3
Pamětní deska Jaroslavu Šmatlavovi

Pamětní deska Jaroslavu Šmatlavovi, desátníku in memoriam, byla odhalena v roce 1953 a z rozhodnutí městské části Praha 3 odstraněna při rekonstrukci hřbitovní zdi pravděpodobně v roce 1998. Nápis raženým písmem na desce doplňuje reliéfně ztvárněné vojenské atributy – helma a samopal.

Jaroslav Šmatlava (1930–1952) a další dva vojíni pod vedením desátníka Jaroslava Hýbla byli 16. prosince 1952 v ulici vedoucí podél zdi olšanského Židovského hřbitova přepadeni členy ilegální skautské skupiny Ladislavem Balíkem, Vladimírem Strakou, Vladimírem Sůvou a Vladivojem Tomkem. Cílem přepadení příslušníků strážního oddílu bylo zmocnit se automatických zbraní. Při přestřelce byl Jaroslav Šmatlava smrtelně a Jaroslav Hýbl těžce raněn. Vladivoj Tomek byl v roce 1960 popraven [viz Praha 7. Pamětní deska Vladivoji Tomkovi].

Nápis:

LIDÉ BDĚTE / ZDE PADL 16. PROSINCE 1952 / HRDINNOU SMRTÍ V BOJI S TŘÍDNÍM NEPŘÍTELEM / DES. RUDOLF ŠMATLAVA //

Fotografie

Adresa

Izraelská, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Místo

původně na zdi olšanského židovského hřbitova

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1953

Změnit způsob procházení
pamětních míst