Praha 4
Pamětní deska Karlu Kutlvašrovi

Pamětní deska z bílého mramoru s bronzovým rámem, na níž je na kruhové výseči umístěna busta generála Kutlvašra, byla odhalena v květnu 2000 z iniciativy městské části Praha 4 a Konfederace politických vězňů na náměstí, jež od roku 1997 nese jeho jméno. Autorem busty je sochař František Bartoš.

Karel Kutlvašr (1895–1961) se narodil v Michalovicích [viz Michalovice. Pamětní deska Karlu Kutlvašrovi]. Za první světové války se přihlásil do legií v Rusku, bojoval v bitvě u Zborova. Po návratu do vlasti nastoupil vojenskou kariéru [viz Chomutov. Pamětní deska Karlu Kutlvašrovi]. Za německé okupace se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. V květnu 1945 byl vojenským velitelem povstání v Praze. Pro Sověty se stal nedůvěryhodnou osobou, mj. s ohledem na dohodu o kapitulaci německých jednotek v Praze, kterou 8. května 1945  uzavřela Česká národní rada s velením německých vojsk. Sověti žádali československou vládu, aby generál Kutlvašr byl odstraněn z veřejných funkcí. Takový nátlak se týkal i dalších čelných představitelů České národní rady a nepříznivě ovlivnil jejich poválečné veřejné působení i životní osudy. Generál Kultvašr byl v létě 1945 odeslán na dovolenou, z níž se vrátil až na zásah prezidenta Beneše na počátku následujícího roku. Již v dubnu 1948 byl zproštěn činné služby na základě čistek prováděných tzv. akčními výbory a v prosinci zatčen. Ve vykonstruovaném procesu s ilegální skupinou Pravda vítězí, jež byla ve skutečnosti dílem spolupracovníka Obranného zpravodajství pplk. Josefa Hrušky [viz Praha 1. Pamětní desky obětem z řad právníků a studentů práv], byl v květnu 1949 odsouzen Státním soudem na doživotí a k degradaci na vojína. Byl vězněn na Mírově a v Leopoldově. Z vězení byl propuštěn v rámci amnestie v roce 1960 se zdravotními následky, o rok později zemřel.

V roce 1968 byl soudně rehabilitován, společensky až na počátku 90. let, kdy byl vyznamenán in memoriam Řádem M. R. Štefánika a povýšen do hodnosti armádního generála.

Nápis:

GENERÁL KAREL KUTLVAŠR / 27. 1. 1895–2. 10. 1961 // STÁL U ZRODU NAŠICH LEGIÍ V RUSKU. JAKO JEDEN / Z NEJMLADŠÍCH GENERÁLŮ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY / PŮSOBIL ZA NĚMECKÉ OKUPACE V ODBOJOVÉ ORGANIZACI / OBRANA NÁRODA. V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ V KVĚTNU 1945 / VELEL VOJENSKÉMU VELITELSTVÍ VELKÁ PRAHA. / V ROCE 1948 OBVINĚN Z VELEZRADY A ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ. / PO AMNESTII V ROCE 1960 PROPUŠTĚN. / PLNĚ REHABILITOVÁN AŽ V ROCE 1968. //

Fotografie

Adresa

Táborská 350/32, 140 00 Praha 4 – Nusle

GPS

50°3'45.170"N, 14°26'25.980"E

Místo

na boční zdi Nuselské radnice na náměstí Generála Kutlvašra

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2000

Literatura

- KALOUS, Jan – BABKA, Lukáš: Armádní generál Karel Kutlvašr (1895–1961). In: Československá justice v letech 1948–1953 v dokumentech. 3. Praha 2004.
- SLANINA, Josef – VALIŠ, Zdeněk: Generál Karel Kutlvašr. Praha 1993.
- STEINOVÁ, Veronika: Proces s Karlem Kutlvašrem (1949). In: Encyklopedie českých právních dějin 8. Plzeň 2017.


Webové odkazy

www.vhu.cz/in-memoriam-karel-kutlvasr/

Změnit způsob procházení
pamětních míst