Praha 4
Pamětní deska Jazzové sekci

Pamětní deska byla za účasti vojenského atašé velvyslanectví USA odhalena v květnu 2004 z iniciativy redaktora Petra Burdy a za podpory městské části Praha 4. Připomínala podíl nezávislé iniciativy Jazzová sekce a pracovníků americké diplomacie na politických změnách v Československu v 80. letech a zároveň obnovovala pamětní místo, které zde tehdy bylo zbudováno Jazzovou sekcí jako upomínka na zasazení stromů Kurtem Vonnegutem a Johnem Updikem. V roce 2013 byla deska odcizena. Nová deska s drobně pozměněným zněním byla odhalena 16. června 2016 za přítomnosti zástupců městské části, architekta Viktora Tučka, který se podílel na projektu revitalizace parku, a zakladatelů Jazzové sekce Karla Srpa a Josky Skalníka.

Nezávislá iniciativa Jazzová sekce uspořádala v květnu 1985 na neudržované stráni nedaleko domu, jejž si pronajímala, happening, kterého se kromě Kurta Vonneguta zúčastnilo několik pracovníků ambasády USA v Praze. Vysazení stromů slavným spisovatelem bylo připomenuto mosaznou deskou usazenou na žulovém podstavci. Nápis, který navrhl předseda Jazzové sekce Karel Srp, upozorňoval, že se tak stalo na počest 40. výročí osvobození republiky a 40. výročí vzniku OSN. Na jaře 1986 vysadil další strom spisovatel John Updike. Jazzová sekce následně obdržela vyrozumění, že obojí (výsadba stromů i zřízení pomníku) je národním výborem považováno za „nedovolenou činnost“. Mosazná deska byla v létě 1986 Státní bezpečností odstraněna a na podzim byl odvezen i žulový podstavec. Na odstranění připomínky reagoval jak Kurt Vonnegut protestními články v The New York Times, tak člen Jazzové sekce Jaroslav Tuček emailovou cedulí, která byla vzápětí také odstraněna.

Jazzová sekce byla ustavena 30. října 1971 jako přidružená organizace Svazu hudebníků ČSR. Tlak režimu na zákaz Jazzové sekce jako jednoho z center alternativní kultury (vydávala časopis a edici Jazz petit) vyřešilo až v roce 1984 zrušení celého svazu. Krátké období její rezistence vyvrcholilo uvalením vazby na sedm jejích členů v září 1986, z níž byli propuštěni až v lednu 1987. Karel Srp a Vladimír Kouřil byli v březnu 1987 odsouzeni k nepodmíněným trestům, Čestmír Huňát, Tomáš Křivánek a Joska Skalník byli odsouzeni podmínečně.

Nápis:

(původní deska) KE 40. VÝROČÍ / UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY / A VZNIKU / ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / VYSADILA JAZZOVÁ SEKCE / KVĚTEN 1985 //

(prozatímní cedule) NA TOMTO MÍSTĚ STÁVAL / OBELISK, KTERÝ ZDE UMÍSTILI / ČLENOVÉ JAZZOVÉ SEKCE Z / ÚCTY K OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ / VÁLKY A VÝROČÍ ZALOŽENÍ / OSN. / HANBA TOMU, JENŽ HO ODSTRANIL! //

(deska 2004) KE 40. VÝROČÍ / UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY / A VZNIKU / ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / VYSADILA JAZZOVÁ SEKCE / KVĚTEN 1985 / VÝSADBY SE V LETECH 1985–1986 ZÚČASTNILI: / KURT VONNEGUT, SPISOVATEL / JOHN UPDIKE, SPISOVATEL / GORDON SKILLING, SPISOVATEL / OBČANÉ A PRACOVNÍCI VELVYSLANECTVÍ USA / WENDY LUERS, BILL KIEHL, JOHN BROWN, / MADELEINE ALBRIGHT, SAM WESTGATE / PO ZÁKAZU JAZZOVÉ SEKCE / A UVĚZNĚNÍ VÝBORU V ROCE 1986 / POMNÍK ZNIČILA TAJNÁ POLICIE / ZNOVU OBNOVEN KE 33. VÝROČÍ / EXISTENCE JAZZOVÉ SEKCE / KVĚTEN 2004 //

(deska 2016) MĚSTSKÁ ČÁST / PRAHA 4 / OBNOVENÁ PAMĚTNÍ DESKA / KE 40. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A ZALOŽENÍ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / VYSADILA V KVĚTNU 1985 JAZZOVÁ SEKCE STROMOŘADÍ / SVŮJ STROM ZDE V LETECH 1985–1986 VYSADILI: / KURT VONNEGUT (AMERICKÝ SPISOVATEL) / JOHN UPDIKE (AMERICKÝ SPISOVATEL) / HAROLD GORDON SKILLING (KANADSKÝ HISTORIK, BOHEMISTA A POLITOLOG) / ZÁSTUPCI VELVYSLANECTVÍ USA / WENDY W. LUERS, BILL KIEHL, JOHN BROWN, MADELEINE ALBRIGHT, SAM WESTGATE / PO ZÁKAZU JAZZOVÉ SEKCE A UVĚZNĚNÍ JEJÍHO VÝBORU / V ROCE 1986 POMNÍK ZNIČILA STB / ZNOVU OBNOVEN KE 33. VÝROČÍ EXISTENCE JAZZOVÉ SEKCE V KVĚTNU 2004 / Z ROZHODNUTÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZAHÁJENA REVITALIZACE ÚZEMÍ //

Fotografie

Adresa

Ke Krčské stráni, 140 00 Praha 4 – Krč

GPS

50°2'30.494"N, 14°27'29.511"E

Místo

na svahu mezi ulicemi Ke Krčské stráni a Kunžackou

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2004; 2016

Literatura

- BUGGE, Peter: Boj magické moci razítka s magickou mocí lidovou: případ Jazzové sekce. In: Soudobé dějiny 3 (2011).
- KOUŘIL, Vladimír: Jazzová sekce v čase a nečase: 1971–1987. Praha 1999.


Webové odkazy

jazz.ustrcr.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst