Praha 4
Pomník Miladě Horákové a popraveným obětem komunistického režimu 50. let

Pomník, na jehož vzniku se podílely Česká strana sociálně demokratická, Česká strana národně socialistická a Masarykova demokratická strana, byl odhalen 28. října 2009. Dominuje mu bronzová busta Milady Horákové umístěná na vrcholu mramorového pylonu, pod nímž se na mramorové základně nacházejí bronzové desky se jmény popravených politických vězňů. Autory pomníku jsou sochaři Ctibor Havelka, Milan Knobloch a Jan Bartoš a architekt Jiří Kantůrek. Základní kámen byl odhalen v den výročí narození Milady Horákové 25. prosince 2007; jí je pomník jmenovitě dedikován. Pro vystavění pomníku byla uspořádána sbírka, do níž přispěli i zástupci Komunistické strany Čech a Moravy. Na protest vůči tomuto gestu národního smíření se od pomníkové iniciativy distancovali Konfederace politických vězňů, Klub dr. Milady Horákové i architekt původně vybraného návrhu Jiří Lasovský. Pomník, který byl v době svého vzniku dedikován 234 obětem československého režimu padesátých let, jmenovitě uvádí 178 popravených politických vězňů. Podle iniciátorů pamětního místa není tento výčet  konečný – na základě podnětů veřejnosti jsou připraveni jména doplňovat či upřesňovat.

Nejčastěji uváděné počty politických vězňů popravených v době komunistického režimu vycházejí z údajů Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Na základě uskutečněných výzkumů se hovoří o 248 popravených z politických důvodů (včetně 13 vysokých komunistických funkcionářů), resp. o 227 (novější korigovaný údaj, který exponenty režimu nezahrnuje). Vyčíslení justičních vražd komunistického režimu znamená i nutnost vyrovnat se s eticky problematickými případy, jejichž posuzování navíc komplikuje prolínání několika rovin, kromě věcně právní také historické i komemorační. Otázka, zda mezi oběti komunismu mají být zahrnuti a zda mají být vzpomínáni, se vztahuje na ty představitele režimu, kteří se aktivně podíleli na roztáčení soukolí politických procesů, jimž nakonec sami podlehli, či popravení spolupracovníci Státní bezpečnosti působící uvnitř ilegálních skupin. Obdobné dilema vzbuzují i hraniční případy násilných aktů spojených s ilegálním prostředím, u nichž je rozlišení mezi kriminálním a politickým pozadím značně obtížné.

Nápis:

JUDR. MILADA HORÁKOVÁ / ČLENKA ČESKOSLOVENSKÉ STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ // BABÍK PAVEL 26. 1. 1924 – 30. 1. 1953 / BACÍLEK KAREL 25. 3. 1920 – 24. 5. 1949 / BAKALA SIGMUND 12. 6. 1925 – 4. 9. 1951 / BEJČEK VÁCLAV 18. 10. 1925 – 7. 2. 1952 / BENEŠ BOHUSLAV 5. 12. 1919 – 8. 6. 1951 / BIBZA SAMUEL 23. 11. 1912 – 18. 12. 1950 / BLAHNÍK JAROSLAV 2. 3. 1927 – 24. 6. 1950 / BODNÁR FRANTIŠEK 6. 9. 1914 – 21. 4. 1953 / BOHÁČ FRANTIŠEK 2. 10. 1914 –14. 6. 1951 / BORKOVEC JAROSLAV 16. 6. 1906 – 5. 11. 1949 / BROJ STANISLAV 28. 9. 1901 – 23. 5. 1950 / BUCHAL JAN 30. 5. 1916 – 27. 6. 1950 / BULA JAN 24. 6. 1920 – 20. 5. 1952 / BULÍN PŘEMYSL 24. 5. 1926 – 2. 10. 1952 / BUŠEK KAREL 1. 3. 1920 – 19. 5. 1950 / CÉE LADISLAV 27. 2. 1910 – 1. 8. 1951 / CERMAN VLADIMÍR 4. 7. 1925 – 11. 10. 1952 / ČANČÍK EMANUEL 31. 7. 1916 – 5. 11. 1949 / ČERNÝ RENÉ 26. 7. 1914 – 23. 5. 1950 / ČÍŽEK PETR 2. 3. 1914 – 6. 2. 1952 / ČUBA JOSEF 29. 10. 1893 – 4. 9. 1951 / DANĚK ANTONÍN 24. 4. 1927 – 14. 10. 1950 / DANĚK KAREL 29. 9. 1923 – 14. 10. 1950 / DLOUHÝ JURAJ 23. 4. 1907 – 8. 11. 1951 / DOLEŽAL LEOPOLD 27. 10. 1913 – 30. 8. 1952 / DRBOLA VÁCLAV 16. 10. 1912 – 3. 8. 1951 / DVOŘÁK FRANTIŠEK 13. 10. 1923 – 14. 10. 1950 / DVOŘÁK JAROSLAV 22. 6. 1930 – 6. 2. 1952 / FAJKUS LUDVÍK 12. 7. 1925 – 16. 6. 1953 / FERIANC MICHAL 4. 1. 1924 – 20. 12. 1954 / FIALA OLDŘICH 26. 12. 1926 – 1. 9. 1951 / FRANC MILOSLAV 1. 10. 1899 – 10. 11. 1951 / FROSTIG IVAN ISIDOR 15. 1.1888 – 17. 11. 1952 / FRYČ VÁCLAV 3. 9. 1923 – 12. 4. 1951 / GAVENDA ŠTĚPÁN 25. 6. 1920 – 28. 6. 1954 / GOLDSCHMIDT JOSEF 15. 7. 1913 – 23. 9. 1950 / GONIC JOSEF 4. 3. 1902 – 18. 7. 1949 / GRUBER BOHUMIL 4. 12. 1900 – 21. 4. 1953 / HADAŠ VLADISLAV 28. 5. 1923 – 30. 10. 1953 / HÁJEK KAREL 29. 6. 1924 – 9. 9. 1952 / HARAZÍN ANTONÍN 17. 8. 1931 – 30. 10. 1953 / HAVLÍČEK FRANTIŠEK 2. 12. 1908 – 12. 11. 1952 / HEJNA JIŘÍ 27. 11. 1930 – 9. 8. 1952 / HORÁČEK JAN 26. 11. 1919 – 6. 11. 1951 / HORÁKOVÁ MILADA 25. 12. 1901 – 27. 6. 1950 / HOŘEJŠÍ JOSEF 5. 12. 1910 – 7. 1. 1950 / HOŘÍNEK KAREL 5. 12. 1901 – 7. 2. 1952 / HOŠEK JAN 18. 5. 1904 – 6. 2. 1952 / HOUFEK BOHUSLAV 17. 2. 1919 – 18. 12. 1950 / HUBÁLEK BOHUSLAV 11. 10. 1903 – 18. 7. 1949 / CHALOUPECKÝ KAREL 20. 3. 1915 – 7. 2. 1952 / CHARVÁT JOSEF 28. 7. 1923 – 5. 11. 1949 / CHMELAŘ MIROSLAV 28. 3. 1928 – 2. 11. 1951 / CHOC MILOSLAV 19. 1. 1925 – 19. 2. 1949 / JAKUBEK BOHUMIL 9. 7. 1905 – 30. 10. 1953 / JANATA ZBYNĚK 1. 2. 1933 – 2. 5. 1955 / JANDA VRATISLAV 1. 8. 1913 – 5. 11. 1949 / JANK JINDŘICH 12. 4. 1925 – 28. 7. 1951 / JANOŠÍK ANTONÍN 26. 7. 1926 – 24. 10. 1950 / JANOUCH JIŘÍ 18. 12. 1929 – 21. 10. 1950 / JAROŠ-ALEK ALOIS 11. 8. 1923 – 17. 5. 1952 / JAŠKO BERNARD 22. 4. 1923 – 17. 2. 1950 / JEBAVÝ MILOSLAV 27. 8. 1911 – 18. 7. 1949 / JEŘÁBEK ALOIS 16. 1. 1927 – 5. 12. 1953 / JUDYTKA BEDŘICH 13. 5. 1914 – 18. 12. 1950 / KALANDRA ZÁVIŠ 10. 11. 1902 – 27. 6. 1950 / KALINAJ PAVEL 23. 10. 1915 – 17. 2. 1950 / KAROLÍK JOSEF 25. 9. 1930 – 11. 11. 1952 / KAUER JIŘÍ 21. 5. 1925 – 7. 2. 1952 / KEPKA JOSEF 26. 2. 1902 – 11. 10. 1952 / KLEMPT BOHUMIL 17. 5. 1920 – 7. 1. 1950 / KMÍNEK JOSEF 27. 3. 1909 – 8. 8. 1952 / KODET JIŘÍ 24. 8. 1929 – 21. 10. 1950 / KOPULETÝ FRANTIŠEK 6. 4. 1913 – 3. 8. 1951 / KOUKAL LUBOMÍR 8. 2. 1925 – 12. 12. 1951 / KOVÁŘÍČEK BORIS 21. 5. 1927 – 24. 5. 1949 / KOZLÍK JOSEF 16. 9. 1904 – 20. 2. 1954 / KREJČÍ JOSEF 5. 4. 1891 – 29. 8. 1953 / KŘIVKA PETR 21. 10. 1897 – 21. 6. 1951 / KŘIŽAN JAN 12. 11. 1915 – 14. 6. 1951 / KUČERA JOSEF 15. 1. 1916 – 14. 11. 1952 / KVIČERA VÁCLAV 3. 2. 1906 – 26. 1. 1957 / KYSELA JAROSLAV 4. 2. 1932 – 21. 10. 1950 / LACKO VOJTĚCH 9. 5. 1917 – 7. 10. 1950 / LANČARIČ RUDOLF 15. 8. 1914 – 17. 2. 1951 / LAZAR JAROSLAV 6. 2. 1915 – 10. 6. 1952 / LEDVINKA FRANTIŠEK 23. 3. 1926 – 1. 9. 1951 / LEHOTSKÝ ALEXANDR 15. 11. 1920 – 29. 3. 1955 / LINDNER LADISLAV 19. 12. 1924 – 19. 5. 1950 / LIŠKA JOSEF 28. 10. 1922 – 6. 2. 1952 / LUDVÍK JOSEF 21. 10. 1912 – 8. 7. 1952 / MACEJ JOSEF 22. 5. 1905 – 8. 8. 1952 / MANA FRANTIŠEK 22. 10. 1910 – 24.10.1950 / MELKUS JAROSLAV 14. 5. 1900 – 28. 3. 1953 / MITYSKA ANTONÍN 4. 5. 1927 – 3. 8. 1951 / MOJŽÍŠ FRANTIŠEK 20. 3. 1914 – 21. 4. 1953 / MORÁVEK MILOŠ 24. 12. 1911 – 1. 8. 1951 / MUSIL JAN 20. 10. 1904 – 28. 7. 1951 / NECHANSKÝ JAROMÍR 4. 12. 1916 – 16. 6. 1950 / NĚMEC DRAHOSLAV 2. 5. 1931 – 3. 8. 1951 / NOSÁK LADISLAV 16. 10. 1916 – 18. 12. 1950 / NOVÁK JAN 6. 7. 1920 – 1. 9. 1951 / NOVÁK CTIBOR 25. 10. 1902 – 2. 5. 1955 / NOVOTNÝ KAMIL 12. 8. 1903 – 7. 1. 1950 / OTČENÁŠEK VÁCLAV 26. 9. 1926 – 9. 11. 1951 / PALMA VLADIMÍR 8. 1. 1927 – 8. 7. 1952 / PAŘIL FRANTIŠEK 27. 1. 1911 – 3. 8. 1951 / PAVELKA JOSEF 8. 9. 1923 – 9. 9. 1952 / PECL OLDŘICH 14. 9. 1903 – 27. 6. 1950 / PEŠKE JAROSLAV 10. 8. 1907 – 10. 11. 1951 / PETELÍK ČENĚK 24. 7. 1917 – 23. 5. 1950 / PETEŘÍK JAROSLAV 11. 3. 1923 – 20. 2. 1954 / PÍKA HELIODOR 3. 7. 1897 – 21. 6. 1949 / PLEŠMÍD MIROSLAV 15. 10. 1912 – 25. 5. 1950 / PLICHTA ANTONÍN 3. 1. 1894 – 3. 8. 1951 / PLICHTA STANISLAV 16. 11. 1931 – 25. 5. 1953 / PLOCEK ALFRÉD 8. 1. 1903 – 10. 11. 1951 / PLŠEK LADISLAV 27. 3. 1925 – 11. 11. 1952 / PLZÁK JOSEF 18. 4. 1920 – 7. 1. 1950 / PLZÁK JAROSLAV 23. 9. 1926 – 6. 5. 1953 / POHL JOSEF 15. 4. 1911 – 25. 5. 1950 / POHL RUDOLF 8. 3. 1912 – 14. 3. 1951 / POKORNÝ ALOIS 3. 4. 1928 – 18. 9. 1952 / POLESNÝ VRATISLAV 30. 3. 1923 – 5. 11. 1949 / POLOMSKÝ JOSEF 11. 2. 1924 – 1. 8. 1951 / POSPÍŠIL MILOSLAV 6. 8. 1918 – 4. 9. 1951 / POTOČEK JOSEF 23. 1. 1906 – 26. 1. 1957 / PROFOUS ZDENĚK 7. 11. 1925 – 28. 7. 1951 / PROKEŠ KVĚTOSLAV 2. 6. 1897 – 5. 11. 1949 / RAJNOCH VLADIMÍR 8. 3. 1925 – 4. 9. 1951 / RENDL EMANUEL 20. 1. 1923 – 6. 2. 1952 / REŠETKO JÁN 4. 8. 1917 – 21. 4. 1953 / ROBOTKA JOSEF 25. 2. 1906 – 12. 11. 1952 / ROD FRANTIŠEK 15. 9. 1902 – 17. 6. 1950 / ŘEZÁČ JIŘÍ 9. 2. 1928 – 10. 2. 1955 / ŘEZNÍČEK JOSEF 8. 3. 1910 – 10. 6. 1952 / SABELA KAREL 12. 12. 1917 – 18. 7. 1949 / SEDLÁČEK JAN 30. 3. 1912 – 3. 10. 1949 / SIROTEK JAROSLAV 21. 12. 1923 – 10. 2. 1955 / SIXTA BOHUMIL 18. 10. 1932 – 5. 2. 1952 / SKLENIČKA OLDŘICH 15. 5. 1926 – 7. 2. 1952 / SKOKAN FRANTIŠEK 12. 10. 1912 – 7. 10. 1950 / SMETANA GUSTAV 23. 8. 1907 – 28. 3. 1953 / SOK-SIEGER VILÉM 31. 12. 1902 – 18. 7. 1949 / SPORKA JOSEF 8. 1. 1910 – 9. 10. 1951 / STRMISKA KAREL 1. 11. 1919 – 8. 8. 1952 / SUTTÝ ALOIS 1. 3. 1924 – 12. 4. 1951 / SVOBODA LADISLAV 6. 1. 1893 – 13. 11. 1952 / SÝKORA MIROSLAV 13. 3. 1923 – 1. 8. 1951 / ŠÁDEK SLAVOJ 3. 3. 1926 – 19. 2. 1949 / ŠATANA CLAUDIUS 13. 9. 1916 – 7. 10. 1950 / ŠÍMA BOHUMIL 18. 4. 1928 – 10. 2. 1955 / ŠIMARA ALOIS 14. 3. 1921 – 27. 4. 1951 / ŠKRDLA ANTONÍN 25. 5. 1917 – 3. 8. 1951 / ŠNAIDR VÁCLAV 3. 8. 1911 – 12. 11. 1952 / ŠVÉDA VÁCLAV 26. 4. 1921 – 2. 5. 1955 / TIPPL VÁCLAV 3. 9. 1930 – 21. 10. 1950 / TOMEK VLADIVOJ 9. 6. 1933 – 17. 11. 1960 / TUČEK JAN 7. 5. 1916 – 17. 6. 1950 / ULIČNÝ BARTOLOMĚJ 12. 1. 1923 – 30. 11. 1954 / URBAN BENJAMÍN 25. 11. 1908 – 30. 10. 1949 / VACEK FRANTIŠEK 1. 4. 1931 – 3. 8. 1954 / VAŠEK JOSEF 5. 12. 1921 – 16. 6. 1953 / VELECKÝ VLADIMÍR 21. 8. 1890 – 8. 11. 1951 / VESELÝ KAREL 1. 1. 1917 – 17. 6. 1950 / VETEJŠKA JAROSLAV 14. 5. 1926 – 6. 9. 1950 / VÍT JOSEF 13. 3. 1912 – 10. 6. 1952 / VÍTKOVSKÝ OTAKAR 6. 10. 1924 – 4. 9. 1951 / VOLEK BORIS 26. 8. 1928 – 11. 11. 1952 / VOLF KAREL 15. 6. 1932 – 24. 3. 1955 / VOTAVA FRANTIŠEK 31. 3. 1927 – 8. 6. 1951 / VRBA JAROMÍR 5. 7. 1920 – 19. 12. 1950 / VRBICKÝ TIBOR 23. 10. 1921 – 2. 11. 1951 / WAHL VELESLAV 15. 5. 1922 – 16. 6. 1950 / ZAJÍČEK FRANTIŠEK 5. 2. 1896 – 7. 7. 1954 / ŽELEZNÝ VLASTIMIL 18. 4. 1928 – 18. 9. 1952 / ŽENÍŠEK VÁCLAV 10. 9. 1917 – 13. 11. 1952 / ŽINGOR VILIAM 30. 7. 1912 – 18. 12. 1950 / …MILUJI TUTO ZEM A LID, ODCHÁZÍM BEZ NENÁVISTI… // ORGANIZÁTOŘI: / TENTO POMNÍK VZNIKL ZA VÝRAZNÉ PODPORY ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ / POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY ČSSD ING. JIŘÍHO PAROUBKA / MUDR. BOHDAN BABINEC, CSC., ČLEN ÚSTŘEDNÍ RADY ČESKÉ STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ / ING. OTOMAR VENZHÖFER, PŘEDSEDA MASARYKOVY DEMOKRATICKÉ STRANY // REALIZÁTOŘI DÍLA: / AK. SOCHAŘ JAN BARTOŠ / AK. SOCHAŘ CTIBOR HAVELKA / AK. SOCHAŘ MILAN KNOBLOCH / ING. ARCHITEKT JIŘÍ KANTŮREK / FIRMA KAMENOSOCHAŘSTVÍ FRANTIŠEK HAUSDORF //

Fotografie

Adresa

náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00 Praha 4 – Nusle

GPS

50°3'23.744"N, 14°26'6.749"E

Místo

v parku uprostřed náměstí (nedaleko Vrchního soudu v Praze)

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2009

Změnit způsob procházení
pamětních míst