Praha 5
Čestné pohřebiště politických vězňů

Čestné pohřebiště politických vězňů na hřbitově v Motole bylo slavnostně otevřeno a vysvěceno 20. května 2000 za přítomnosti členů Konfederace politických vězňů, představitelů státu, zástupců hlavního města Prahy a velkého množství bývalých spoluvězňů. Jeho vybudování zajistil pohřební ústav z prostředků, které uvolnila rada zastupitelstva hlavního města Prahy. Impulzem k jeho zřízení se stalo zjištění, že na zdejším společném pohřebišti z let 1956–1995 bylo v roce 1965 tajně uloženo 78 uren s ostatky politických vězňů, do té doby uchovávaných v pankrácké věznici.

U vchodu na hřbitov upozorňuje na čestné pohřebiště pylon s nápisem a na vlastním místě pak několik pietních připomínek s centrálním památníkem obětem komunismu, jejž tvoří kovová plastika kříže na obětním stole. Symbolizuje víru, utrpení, vzkříšení a spojení s popelem uloženým v zemi. Po rekonstrukci v roce 2011 bylo čestné pohřebiště 4. listopadu předáno Konfederaci politických vězňů. Mobiliář zhotovil Vladislav Mašata, který je i autorem původního památníku, na jehož podstavec byly v roce 2011 umístěny pískovcové pamětní desky dedikované Josefu Bryksovi a Jánosi Esterházymu [viz Praha 5. Pamětní deska Josefu Bryksovi; Praha 5. Pamětní deska Jánosi Esterházymu].

V roce 2012 byly k ústřednímu památníku instalovány dvě tmavě šedé mramorové desky. Nesou jména 38 politických vězňů, jejichž ostatky (pohřbené zde v roce 1965) se společným úsilím Konfederace politických vězňů, Národního archivu Praha a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR podařilo spolehlivě identifikovat. Jedná se o 21 popravených a 17 během věznění zemřelých mužů. Poslední jméno patří Vlastě Charvátové, manželce popraveného Josefa Charváta, která byla ve stejném procesu v srpnu 1949 odsouzena na doživotí [viz též Pardubice. Pamětní deska politickým vězňům 1939–1989].

Na pohřebišti se nacházejí i další samostatné desky, jež jsou výsledkem individuálních iniciativ rodin politických vězňů.

Viz též Praha 8. Čestné pohřebiště politických vězňů; Brno-Štýřice. Pomník účastníkům třetího odboje popraveným v letech 1949–1951.

Nápis:

OBĚTEM KOMUNISMU //

(hnědá deska) SPOLEČNÉ / POHŘEBIŠTĚ / Z LET 1956 AŽ 1995 / DO KTERÉHO JSOU / ULOŽENY URNY S OSTATKY / POLITICKÝCH VĚZŇŮ //

(černá deska) OBĚTEM KOMUNISMU / 1948–1989 / ZEMŘELI ZA TEBE, ZEMŘELI ZA NÁS. //

(šedá deska) SPOLEČNÝ HROB POPRAVENÝCH / A ZEMŘELÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ / JAROSLAV BLAHNÍK, NAR. 2. 3. 1927, POPRAVEN 24. 6. 1950 V PRAZE / JOSEF BRYKS, NAR. 18. 3. 1916, ZEMŘEL 11. 8. 1957 V JÁCHYMOVĚ / JAN BUCHAL, NAR. 30. 5. 1913, POPRAVEN 27. 6. 1950 V PRAZE / BOHUSLAV BURIAN, NAR. 16. 10. 1919, ZEMŘEL 29. 4. 1960 NA MÍROVĚ / VÁCLAV CÍSAŘ, NAR. 18. 3. 1899, ZEMŘEL 25. 11. 1957 V JÁCHYMOVĚ / EMANUEL ČANČÍK, NAR. 31. 7. 1916, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / LADISLAV DOKONAL, NAR. 16. 9. 1912, ZASTŘELEN 2. 10 1956 V OSTROVĚ N. O. / MILOSLAV FRANC, NAR. 1. 10. 1899, POPRAVEN 10. 11. 1951 V PRAZE / KAREL HOŘÍNEK, NAR. 5. 12. 1901, POPRAVEN 7. 2. 1952 V PRAZE / BOHUSLAV HOUFEK, NAR. 17. 2. 1919, POPRAVEN 18. 12. 1950 V PRAZE / JOSEF CHADRABA, NAR. 12. 3. 1891, ZEMŘEL 16. 4. 1956 NA MÍROVĚ / JOSEF CHARVÁT, NAR. 28. 7. 1923, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / VLASTA CHARVÁTOVÁ, NAR. 19. 10. 1925, ZEMŘELA 2. 9. 2001 V PRAZE / MIROSLAV CHMELAŘ, NAR. 28. 3. 1928, POPRAVEN 2. 11. 1951 V PRAZE / VRATISLAV JANDA, NAR. 1. 8. 1913, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / JOSEF KMÍNEK, NAR. 27. 3. 1909, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / JIŘÍ KNOR, NAR. 4. 10. 1921, ZEMŘEL 31. 1. 1956 V JÁCHYMOVĚ / OTAKAR KRULIŠ – RANDA, NAR. 28. 4. 1890, ZEMŘEL 14. 2. 1958 NA MÍROVĚ / KVĚTOSLAV KYZLÍK, NAR. 23. 4. 1925, ZEMŘEL 17. 6. 1957 V JÁCHYMOVĚ / RUDOLF LANČARIČ, NAR. 15. 8. 1914, POPRAVEN 17. 2. 1951 V PRAZE //

(šedá deska) SPOLEČNÝ HROB POPRAVENÝCH / A ZEMŘELÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ / JOSEF MACEJ, NAR. 22. 5. 1905, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / JAN MUSIL, NAR. 20. 10. 1904, POPRAVEN 28. 7. 1951 V PRAZE / JAROMÍR NECHANSKÝ, NAR. 4. 12. 1916, POPRAVEN 16. 6. 1950 V PRAZE / ALBERT NOVOTNÝ, NAR. 21. 9. 1901, ZEMŘEL 25. 7. 1957 NA MÍROVĚ / OLDŘICH PECL, NAR. 14. 9. 1903, POPRAVEN 27. 6. 1950 V PRAZE / ALFRÉD PLOCEK, NAR. 8. 1. 1903, POPRAVEN 10. 11. 1951 V PRAZE / LADISLAV POLÁČEK, NAR. 19. 7. 1903, ZEMŘEL 7. 5. 1957 NA MÍROVĚ / VRATISLAV POLESNÝ, NAR. 30. 3. 1923, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / ZDENĚK PROFOUS, NAR. 7. 11. 1925, POPRAVEN 28. 7. 1951 V PRAZE / VÁCLAV ŘÍHA, NAR. 10. 4. 1923, ZEMŘEL 29. 9. 1956 NA MÍROVĚ / JAN SKŘIPKA, NAR. 13. 1. 1895, ZEMŘEL 13. 1. 1957 NA MÍROVĚ / OLDŘICH SKLENIČKA, NAR. 15. 5. 1926, POPRAVEN 7. 2. 1952 V PRAZE / RICHARD SOVA, NAR. 8. 12. 1913, ZEMŘEL 8. 1. 1957 V OSTROVĚ N. O. / KAREL STRMISKA, NAR. 1. 11. 1919, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / LADISLAV SVOBODA, NAR. 6. 1. 1893, POPRAVEN 13. 11. 1952 V PRAZE / ANTONÍN ŠUBRT, NAR. 28. 9. 1905, ZEMŘEL 10. 11. 1959 NA MÍROVĚ / ROBERT VLADAŘ, NAR. 6. 6. 1899, ZEMŘEL 5. 7. 1956 NA MÍROVĚ / JAN VONDRAŠ, NAR. 19. 2. 1893, ZEMŘEL 12. 9. 1956 NA MÍROVĚ / ANTONÍN ZLÁMAL, NAR. 15. 1. 1898, ZEMŘEL 16. 9. 1956 V JÁCHYMOVĚ //

Fotografie

Adresa

Plzeňská 30/233, 150 00 Praha 5 – Motol

GPS

50°3'53.252"N, 14°19'29.857"E

Místo

ve svahu napravo od centrální části hřbitova Praha-Motol

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2000

Změnit způsob procházení
pamětních míst