Praha 5
Čestné pohřebiště politických vězňů (Památník obětem komunismu)

Čestné pohřebiště v areálu hřbitova Motol bylo slavnostně otevřeno a vysvěceno 20. května 2000 za přítomnosti Konfederace politických vězňů, představitelů státu, zástupců hlavního města Prahy a velkého množství bývalých spoluvězňů. Jeho vybudování zajistil pohřební ústav z prostředků, které uvolnila rada zastupitelstva hlavního města Prahy. Impulsem k jeho zřízení se stalo zjištění, že na zdejší společné pohřebiště bylo v roce 1965 z pankrácké věznice převezeno a tajně uloženo několik desítek uren s ostatky politických vězňů.

V letech 1956–1995 místo sloužilo jako společné pohřebiště, jména některých z pohřbených jsou uvedena na horizontálně uložených světlých deskách, většina uren byla uložena bez náhrobku. Pietní místo doplňuje několik symbolických připomínek. U vchodu na hřbitov upozorňuje na čestné pohřebiště pylon s nápisem a na vlastním místě pak Památník obětem komunismu, který tvoří kovová plastika kříže na obětním stole. Symbolizuje víru, utrpení, vzkříšení a spojení s popelem uloženým v zemi. Autorem díla je Vladislav Mašata. Součástí pietního místa je i deska označující společné pohřebiště a černá žulová deska s nápisem a s obrysem Československé republiky, pod kterým jsou znázorněny ostnaté dráty jako symbol železné opony. Vznikla z iniciativy Konfederace politických vězňů.

Během roku 2011 probíhala rekonstrukce čestného pohřebiště, které bylo předáno dne 4. listopadu Konfederaci politických vězňů. Zároveň byla před pohřebištěm postavena betonová plocha určená ke konání pietních shromáždění. Mobiliář česného pohřebiště zhotovil Vladislav Mašata. Na základě dohody Konfederace politických vězňů, pražského magistrátu a maďarského velvyslanectví byly na podstavci památníku umístěny pískovcové desky se jmény Josefa Brykse a Jánose Esterházyho, které realizoval Josef Červenec.

V roce 2012 byl pomník doplněn o dvě černé mramorové desky se jmény politických vězňů. Z celkového počtu 78 uren bylo společným úsilím Konfederace politických vězňů, Národního archivu Praha a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR spolehlivě identifikováno 39 popravených nebo během věznění zemřelých politických vězňů.

Součástí čestného pohřebiště se staly i další samostatné desky jako výsledek individuálních iniciativ rodin politických vězňů.

Viz též Praha 8. Čestné pohřebiště politických vězňů (Pomník obětem komunismu), Brno-Štýřice. Pomník účastníkům třetího odboje popraveným v letech 1949–1951].

Nápis:

Pylon:
K PAMÁTNÍKU / OBĚTÍ KOMUNISMU // HROMADNÉ HROBY V ĎÁBLICÍCH / A SPOLEČNÉ POHŘEBIŠTĚ ZDEJŠÍ- / HO HŘBITOVA JSOU MÍSTA, KAM / SE V PRAZE UKLÁDALA TĚLA A PO- / PEL OBĚTÍ KOMUNISMU. // NESPĚCHÁŠ-LI, ZAJDI ALESPOŇ / NA CHVÍLI ZA TĚMI, KTEŘÍ SE / SVOBODY NEDOŽILI, / ZEMŘELI / ZA TEBE, ZEMŘELI ZA NÁS. //

Hnědá deska:
SPOLEČNÉ / POHŘEBIŠTĚ / Z LET 1956 AŽ 1995 / DO KTERÉHO JSOU / ULOŽENY URNY S OSTATKY / POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Plastika kříže na podstavci:
OBĚTEM KOMUNISMU //
ESTERHÁZY JÁNOS / 1901–1957 / † MÍROV//
BRYKS JOSEF / 1916–1957 / † JÁCHYMOV / TÁBOR ROVNOST //

Černé desky:
SPOLEČNÝ HROB POPRAVENÝCH / A ZEMŘELÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ / JAROSLAV BLAHNÍK, NAR. 2. 3. 1927, POPRAVEN 24. 6. 1950 V PRAZE / JOSEF BRYKS, NAR. 18. 3. 1916, ZEMŘEL 11. 8. 1957 V JÁCHYMOVĚ / JAN BUCHAL, NAR. 30. 5. 1913, POPRAVEN 27. 6. 1950 V PRAZE / BOHUSLAV BURIAN, NAR. 16. 10. 1919, ZEMŘEL 29. 4. 1960 NA MÍROVĚ / VÁCLAV CÍSAŘ, NAR. 18. 3. 1899, ZEMŘEL 25. 11. 1957 V JÁCHYMOVĚ / EMANUEL ČANČÍK, NAR. 31. 7. 1916, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / LADISLAV DOKONAL, NAR. 16. 9. 1912, ZASTŘELEN 2. 10 1956 V OSTROVĚ N. O. / MILOSLAV FRANC, NAR. 1. 10. 1899, POPRAVEN 10. 11. 1951 V PRAZE / KAREL HOŘÍNEK, NAR. 5. 12. 1901, POPRAVEN 7. 2. 1952 V PRAZE / BOHUSLAV HOUFEK, NAR. 17. 2. 1919, POPRAVEN 18. 12. 1950 V PRAZE / JOSEF CHADRABA, NAR. 12. 3. 1891, ZEMŘEL 16. 4. 1956 NA MÍROVĚ / JOSEF CHARVÁT, NAR. 28. 7. 1923, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / VLASTA CHARVÁTOVÁ, NAR. 19. 10. 1925, ZEMŘELA 2. 9. 2001 V PRAZE / MIROSLAV CHMELAŘ, NAR. 28. 3. 1928, POPRAVEN 2. 11. 1951 V PRAZE / VRATISLAV JANDA, NAR. 1. 8. 1913, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / JOSEF KMÍNEK, NAR. 27. 3. 1909, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / JIŘÍ KNOR, NAR. 4. 10. 1921, ZEMŘEL 31. 1. 1956 V JÁCHYMOVĚ / OTAKAR KRULIŠ – RANDA, NAR. 28. 4. 1890, ZEMŘEL 14. 2. 1958 NA MÍROVĚ / KVĚTOSLAV KYZLÍK, NAR. 23. 4. 1925, ZEMŘEL 17. 6. 1957 V JÁCHYMOVĚ / RUDOLF LANČARIČ, NAR. 15. 8. 1914, POPRAVEN 17. 2. 1951 V PRAZE //

SPOLEČNÝ HROB POPRAVENÝCH / A ZEMŘELÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ / JOSEF MACEJ, NAR. 22. 5. 1905, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / JAN MUSIL, NAR. 20. 10. 1904, POPRAVEN 28. 7. 1951 V PRAZE / JAROMÍR NECHANSKÝ, NAR. 4. 12. 1916, POPRAVEN 16. 6. 1950 V PRAZE / ALBERT NOVOTNÝ, NAR. 21. 9. 1901, ZEMŘEL 25. 7. 1957 NA MÍROVĚ / OLDŘICH PECL, NAR. 14. 9. 1903, POPRAVEN 27. 6. 1950 V PRAZE / ALFRÉD PLOCEK, NAR. 8. 1. 1903, POPRAVEN 10. 11. 1951 V PRAZE / LADISLAV POLÁČEK, NAR. 19. 7. 1903, ZEMŘEL 7. 5. 1957 NA MÍROVĚ / VRATISLAV POLESNÝ, NAR. 30. 3. 1923, POPRAVEN 5. 11. 1949 V PRAZE / ZDENĚK PROFOUS, NAR. 7. 11. 1925, POPRAVEN 28. 7. 1951 V PRAZE / VÁCLAV ŘÍHA, NAR. 10. 4. 1923, ZEMŘEL 29. 9. 1956 NA MÍROVĚ / JAN SKŘIPKA, NAR. 13. 1. 1895, ZEMŘEL 13. 1. 1957 NA MÍROVĚ / OLDŘICH SKLENIČKA, NAR. 15. 5. 1926, POPRAVEN 7. 2. 1952 V PRAZE / RICHARD SOVA, NAR. 8. 12. 1913, ZEMŘEL 8. 1. 1957 V OSTROVĚ N. O. / KAREL STRMISKA, NAR. 1. 11. 1919, POPRAVEN 8. 8. 1952 V PRAZE / LADISLAV SVOBODA, NAR. 6. 1. 1893, POPRAVEN 13. 11. 1952 V PRAZE / ANTONÍN ŠUBRT, NAR. 28. 9. 1905, ZEMŘEL 10. 11. 1959 NA MÍROVĚ / ROBERT VLADAŘ, NAR. 6. 6. 1899, ZEMŘEL 5. 7. 1956 NA MÍROVĚ / JAN VONDRAŠ, NAR. 19. 2. 1893, ZEMŘEL 12. 9. 1956 NA MÍROVĚ / ANTONÍN ZLÁMAL, NAR. 15. 1. 1898, ZEMŘEL 16. 9. 1956 V JÁCHYMOVĚ //

Černá deska:
OBĚTEM KOMUNISMU / 1948–1989 / ZEMŘELI ZA TEBE, ZEMŘELI ZA NÁS. //

Fotografie

Adresa

Plzeňská 30/233, 150 00 Praha 5

GPS

50°3'53.252"N, 14°19'29.857"E

Místo

ve svahu napravo od centrální části hřbitova Praha-Motol

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2000

Literatura

- GEBAUER, František a kol.: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989. Praha 1993.
- KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2008.
- KRATOCHVIL, Antonín: Žaluji. 1. Stalinská justice v Československu. Praha 1990.
- LIŠKA, Otakar a kol.: Tresty smrti vykonané v Československu v letech 1918–1989. Praha 2006.
- PALEČEK, Pavel: Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. Brno 2002.

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru