Praha 5
Pamětní deska Ferdinandu Peroutkovi

Černá mramorová deska v levé části vertikálně oddělená úzkým pruhem z šedého hrubého kamene, se stylizovanou postavou F. Peroutky od Adolfa Hoffmeistera a s nápisem byla odhalena 7. února 2005 za přítomnosti předsedy Senátu ČR Petra Pitharta. Deska byla instalována z iniciativy Sdružení pro udělování ceny Ferdinanda Peroutky a realizovala ji kamenická firma Zdeňka Řezníčka.

Ferdinand Peroutka (1895–1978), český novinář, politický publicista, kritik a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů české demokratické žurnalistiky meziválečného Československa a československého exilu po roce 1948. V letech 1919–1923 působil jako šéfredaktor časopisu Tribuna, v roce 1923 za finanční pomoci prezidenta Masaryka založil týdeník Přítomnost, jehož šéfredaktorem byl až do roku 1939. Psal také politické komentáře do Lidových novin. Ve třicátých letech vznikalo jeho nejvýznamnější dílo Budování státu o historii popřevratové politiky Československa. Po okupaci Československa byl spolu s mnoha dalšími významnými osobnostmi zatčen, posléze propuštěn, na začátku války zatčen znovu. Celou válku byl vězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Po válce se stal šéfredaktorem Svobodných novin a revue Dnešek. V roce 1948 odešel do exilu, nejprve do Anglie, později do USA. V letech 1951–1961 vedl československé oddělení Rádia Svobodná Evropa.

Nápis:

FERDINAND PEROUTKA / ČESKÝ NOVINÁŘ A SPISOVATEL / V TOMTO DOMĚ ŽIL / A ODSUD MUSEL ODEJÍT / 1939 – KONCENTRAČNÍ TÁBOR BUCHENWALD / 1948 – EXIL / SNCFP 2005 //

Fotografie

Adresa

Matoušova 1286/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov

GPS

50°4'27.200"N, 14°24'22.130"E

Místo

vpravo od vchodu do domu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2005

Literatura

- KOSATÍK, Pavel: Ferdinand Peroutka: pozdější život 1938–1978. Praha 2001.
- PEROUTKA, Ferdinand: Mluví k vám Ferdinand Peroutka: rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa. 1–3. Praha 2003–2006.
- RAŠKA, Francis D.: Činnost Ferdinanda Peroutky ve Spojených státech za studené války. In: Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia 2 (2009).


Webové odkazy

www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=428

Změnit způsob procházení
pamětních míst