Praha 5
Pamětní deska Jánosi Esterházymu

Pamětní deska Jánosi Esterházymu, jejímž autorem je Josef Červenec, byla na základě dohody Konfederace politických vězňů, pražského magistrátu a maďarského velvyslanectví umístěna v roce 2011 na Čestném pohřebišti politických vězňů v Motole. Spolu s deskou věnovanou Josefu Bryksovi [viz Praha 5. Pamětní deska Josefu Bryksovi] se staly součástí zdejšího pietního místa, odhaleného v roce 2000 [viz Praha 5. Čestné pohřebiště politických vězňů].

János Esterházy (1901–1957) byl významným politikem maďarských menšinových stran v meziválečném Československu. I jako poslanec Národního shromáždění a později Slovenského sněmu usiloval o opětovné začlenění Slovenska do maďarského státu. Za války podporoval válečné úsilí a cíle států Osy. Opakovaně deklaroval i své antisemitské postoje. Jako jediný poslanec Slovenského sněmu ovšem hlasoval v květnu 1942 proti přijetí zákona o vystěhování Židů ze Slovenska. Po válce byl zatčen a deportován do Sovětského svazu, kde byl odsouzen na deset let. V roce 1947 byl Národním soudem v Bratislavě v nepřítomnosti odsouzen k smrti. V roce 1949 byl ze SSSR vydán do Československa, prezidentskou milostí mu byl trest smrti změněn na doživotí. Zemřel 3. března 1957 ve věznici na Mírově [viz Mírov. Symbolický hrob Jánose Esterházyho]. Pokusy o rehabilitaci zahájila v roce 1989 jeho dcera Alice Malfattiová. Nejvyšší soud Ruské federace v roce 1993 Esterházyho rehabilitoval, Nejvyšší soud SR v roce 1994 jeho případ odmítl znovuotevřít. Urnu s jeho ostatky identifikovali ve společném hrobě v Praze-Motole pracovníci Kabinetu dokumentace a historie vězeňské služby.

Nápis:

ESTERHÁZY JÁNOS / 1901–1957 / † MÍROV //

Fotografie

Adresa

Plzeňská 30/233, 150 00 Praha 5 – Motol

GPS

50°3'53.252"N, 14°19'29.857"E

Místo

ve svahu napravo od centrální části motolského hřbitova

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2011

Literatura

- MALFATI-ESTERHÁZY, Alice – MOLNÁR, Imre: Případ Jánose Esterházyho. Soubor dokumentů a analýz. In: Střední Evropa 128 (2007).
- VALENTA, Jaroslav: Rehabilitace Jánose Esterházyho? In: Dějiny a současnost 3 (1996).
- VRÁBEL, Ferdinand: Proces Jánosa Esterházyho pred Národným súdom a pokusy o jeho rehabilitáciu. In: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica 2018.

Změnit způsob procházení
pamětních míst