Praha 5
Pamětní deska obnovenému skautskému středisku

Pamětní deska byla odhalena 14. září 2014 na budově skautské klubovny střediska Mawadani a připomíná osobnosti, které se podílely na znovuobnovení činnosti organizace Junák v roce 1968 a 1989. Odhalení proběhlo za přítomnosti členů střediska a pamětníků.

Mawadani bylo jedním ze tří nástupnických středisek skautské organizace ministrantů Legio Angelica, kterou v roce 1929 založil a vedl benediktin P. Metod Klement. Již během německé okupace, kdy byla jednotná organizace Junák zrušena, se začal scházet ilegální roverský kmen Klamovka pod vedením Přemysla Muchy-Dódi (1923–2004). Skautské 58. středisko Mawadani pak bylo založeno v květnu 1945. Po únorovém převratu 1948 došlo k postupné likvidaci Junáka a celá řada skautů a skautek se stala obětí politických procesů [viz Praha 10. Památník československým skautům a skautkám]. K znovuobnovení organizace došlo během pražského jara v roce 1968 a poté v roce 1989.

Nápis:

SKAUTSKÉ STŘEDISKO / MAWADANI / V KVĚTNU 1945 ZALOŽIL / PŘEMYSL MUCHA / DÓĎA / 1923–2004 / V ROCE 1968 A 1989 OBNOVILI / ZDENĚK BRŮČEK – CATO • JIŘÍ HNÁTEK – CUCEK / FRANTIŠEK LOBKOWICZ – FRANCESCO //

Fotografie

Adresa

Podbělohorská 1061/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov

GPS

50°4'19.662"N, 14°22'45.204"E

Místo

na skautské klubovně, na dětském hřišti Okrouhlík

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2014

Změnit způsob procházení
pamětních míst