Praha 5
Pamětní deska obnovenému skautskému středisku

Pamětní deska byla odhalena 14. září 2014 na budově skautské klubovny střediska Mawadani a připomíná osobnosti, které se podílely na znovuobnovení činnosti organizace Junák v roce 1968 a 1989. Odhalení proběhlo za přítomnosti členů střediska a pamětníků.

Mawadani bylo jedním ze tří nástupnických středisek skautské organizace ministrantů Legio Angelica, kterou v roce 1929 založil a vedl benediktin P. Metod Klement. Již během německé okupace, kdy byla jednotná organizace Junák zrušena, se začal scházet ilegální roverský kmen Klamovka pod vedením Přemysla Muchy-Dóďi (1923–2004). Skautské 58. středisko Mawadani pak bylo založeno v květnu 1945. Po únorovém převratu 1948 došlo k postupné likvidaci Junáka a celá řada skautů a skautek se stala obětí politických procesů [viz Praha 10. Památník československým skautům a skautkám]. K znovuobnovení organizace došlo během pražského jara v roce 1968 a poté v roce 1989.

Nápis:

SKAUTSKÉ STŘEDISKO / MAWADANI / V KVĚTNU 1945 ZALOŽIL / PŘEMYSL MUCHA / DÓĎA / 1923–2004 / V ROCE 1968 A 1989 OBNOVILI / ZDENĚK BRŮČEK – CATO • JIŘÍ HNÁTEK – CUCEK / FRANTIŠEK LOBKOWICZ – FRANCESCO //

Adresa

Podbělohorská 1061/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov

GPS

50°4'19.662"N, 14°22'45.204"E

Místo

na skautské klubovně, na dětském hřišti Okrouhlík

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2014

Literatura

- CHOLÍNSKÝ, Jan: Boje a úskalí ve hře o velkou sázku. Český skauting za časů komunistického temna 1948–1989. In: Paměť a dějiny 1 (2013).
- ŠANTORA, Roman (ed.): Skautské století. Dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha 2012.
- LEŠANOVSKÝ, Karel: Skauting a skauti-komunisté. Může snad někdy pro některé skauty neplatit první a desátý skautský zákon? Praha 2009.
- KAHOUN, Karel: Lámání lilií. Praha 2006.
- LEŠANOVSKÝ, Karel: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–1970. Tehdejší události a jejich důsledky. Praha 2003.
- LEŠANOVSKÝ, Karel: Se štítem a na štítě. Nezradili skautský slib. Praha 2000.


Webové odkazy

www.mawadani.com/historie
www.skautskyinstitut.cz/skautske-stoleti/
cs.wikipedia.org/wiki/František_Lobkowicz

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru