Praha 6
Pamětní deska Jakubu Čermínovi

Pamětní deska, jejímž autorem je sochař Josef Faltus, byla odhalena 25. ledna 2019 z iniciativy zastupitelstva městské části Praha 6 na domě, kde JUDr. Jakub Čermín v letech 1960 až 2009 žil. Desku za přítomnosti zástupců vedení Prahy 6, členů Spolku pro zachování odkazu českého odboje, Čermínovy dcery Markéty Čermínové a veřejnosti požehnal Mons. Petr Piťha.

Jakub Čermín (1917–2009) se jako student právnické fakulty zapojil do studentských protestů k výročí vzniku republiky 28. října 1939. S dalšími studenty ze Švehlovy koleje byl 17. listopadu zatčen a převezen do koncentračního tábora Sachsenhausen, odkud se vrátil v lednu 1942. Po válce dostudoval právnickou fakultu a zastával funkci generálního tajemníka Svazu osvobozených politických vězňů, kde spolupracoval s Miladou Horákovou a dalšími politiky národně socialistické strany. V únoru 1948 byl propuštěn ze zaměstnání a 15. března 1952 byl pro údajnou ilegální spolupráci s M. Horákovou zatčen a odsouzen Státním soudem v Praze za velezradu na šest let. Vězněn byl ve Valdicích a v Banské Bystrici. Po propuštění v prosinci 1957 mohl po dobu deseti let pracovat jako pomocný dělník. V roce 1968 byl rehabilitován a pracoval jako ekonom a podnikový právník. V roce 1990 opět vstoupil do Českého svazu protifašistických bojovníků, od roku 1991 byl deset let jeho předsedou. Podílel se na přípravě zákonů týkajících se odškodnění účastníků národního boje za osvobození a na obsahu textu Česko-německé deklarace. Je nositelem řady vyznamenání, v roce 1996 mu prezident Václav Havel udělil Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

ZDE ŽIL V LETECH 1960–2009 / JUDR. JAKUB ČERMÍN / MUŽ PRAVDY A VÍRY / VĚZEŇ FAŠISTICKÉ A KOMUNISTICKÉ DIKTATURY / NOSITEL ČS. VÁLEČNÉHO KŘÍŽE A ŘÁDU T. G. MASARYKA / ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PRAHY A TÝNA NAD VLTAVOU //

Fotografie

Adresa

Jaselská 434/28, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

GPS

50°5'56.295"N, 14°24'5.381"E

Místo

na fasádě domu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2019

Literatura

ZAPLETAL, Jiří: JUDr. Jakub Čermín: z osudů členů historické skupiny 17. listopad 1939 za války a po ní. In: Odkaz 17. listopadu po šedesáti letech. Pamětní sborník. Praha 2000.

Změnit způsob procházení
pamětních míst