Praha 6
Pamětní deska Josefu Škvoreckému

Pamětní deska byla odhalena 27. září 2014, v den 90. výročí spisovatelova narození, na domě, ve kterém žil v letech 1960 až 1969 se svou manželkou Zdenou Salivarovou. Autorem desky je grafik Jan Dvořák ve spolupráci s Radko Šťastným. Desku s motivem karikatury od Ondřeje Suchého s podpisem spisovatele financovala městská část Praha 6, která dala také upravit park Josefa Škvoreckého podle návrhu architekta Luboše Paty, včetně „patníku spočinutí“ s iniciálami J. Š.

Josef Škvorecký (1924–2012) se narodil v Náchodě [viz Náchod. Lavička se sochou Josefa Škvoreckého], kde v roce 1943 maturoval na zdejším reálném gymnáziu. Do konce války pak musel pracovat ve válečném průmyslu jako nekvalifikovaný dělník. Od gymnazijních studií se věnoval jazzu a hrál v místní kapele. V letech 1946–1949 vystudoval angličtinu a filozofii na pražské filozofické fakultě (1951 doktorát), poté pracoval jako redaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění a redaktor dvouměsíčníku Světová literatura. Roku 1959 po vydání románu Zbabělci (1958), který vyvolal ostrou odmítavou reakci režimní kritiky, musel z redakce odejít [viz též Praha 5. Pamětní deska Josefu Škvoreckému]. Od roku 1963 byl spisovatelem povolání. V roce 1969 se se svou ženou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou (*1933), nevrátil z přednáškového turné po Spojených státech a usadil se v Kanadě, kde působil jako profesor v oboru literatury, divadla a filmu na torontské univerzitě. V Torontu založil se svojí manželkou nakladatelství Sixty-Eight Publishers, v němž vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů včetně vlastní tvorby. Roku 1990 byl Josef Škvorecký vyznamenán Řádem Bílého lva, zemřel v Torontu 3. ledna 2012.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ ŽIL / V LETECH 1960–1969 / VÝZNAMNÝ ČESKÝ PROZAIK / JOSEF ŠKVORECKÝ / SPOLUZAKLADATEL EXILOVÉHO / NAKLADATELSTVÍ / ´68 PUBLISHERS V TORONTU / MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 * 2014 //

Fotografie

Adresa

Patočkova 1707/101, 169 00 Praha 6 – Břevnov

GPS

50°5'3.013"N, 14°21'44.046"E

Místo

mezi okny v přízemí domu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2014

Literatura

- KRIŠTOF, Václav: Josef Škvorecký – život a dílo. Praha 1999.
- PŘIBÁŇ, Michal (ed.): Škvorecký 80: sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha 2005.


Webové odkazy

www.skvorecky.cz/
www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1633

Změnit způsob procházení
pamětních míst