Praha 6
Pamětní deska Karlu Lukasovi

Pamětní deska byla odhalena 19. května 2015 zásluhou městské části Praha 6, jejími autory jsou Jan Dvořák a Radko Šťastný. Je umístěna na domě, v němž Karel Lukas žil u svého bratra po propuštění z armády až do zatčení v březnu 1949. Slavnostního aktu se zúčastnili také synovci František a Karel Lukasovi.

Generálmajor Karel Lukas (1897–1949) zemřel během vyšetřovací vazby v roce 1949 [viz Brníčko. Pamětní deska Karlu Lukasovi].

Nápis:

(nahoře) V TOMTO DOMĚ ŽIL / PLUKOVNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU / KAREL LUKAS / GENERÁLMAJOR IN MEMORIAM / *16. 2. 1897 BRNÍČKO †19. 5. 1949 PRAHA / HRDINA PRVNÍHO A DRUHÉHO ODBOJE / VÝZNAMNÝ VOJENSKÝ DIPLOMAT / OBĚŤ ZLOČINU STÁTNÍ BEZPEČNOSTI / MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 / 2015 //

(dole) KAREL LUKAS, HRDINA OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK, JAKO ČLEN SPOJOVACÍ SKUPINY, / SE NA VELITELSTVÍ GENERÁLA EISENHOWERA PODÍLEL NA PŘÍPRAVĚ VYLODĚNÍ / V NORMANDII 6. 6. 1944. PO NÁVRATU DO VLASTI
BYL 29. 3. 1949 ZATČEN / A NÁSLEDNĚ UMUČEN KOMUNISTICKOU STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ / KAREL LUKAS, A HERO OF BOTH WORLD WARS, AS A MEMBER OF A SIGNAL COMPANY / TOOK PART IN THE PREPARATION OF D-DAY AT GENERAL EISENHOWER'S COMMAND. / AFTER RETURNING TO HIS HOMELAND, HE WAS ARRESTED ON 29 MARCH 1949 / AND SUBSEQUENTLY TORTURED TO DEATH BY THE COMMUNIST STATE POLICE //

Fotografie

Adresa

Pod Kaštany 177/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice

GPS

50°5'54.363"N, 14°24'19.446"E

Místo

vlevo od vchodu do domu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2015

Změnit způsob procházení
pamětních míst