Praha 6
Pamětní desky osobám nezákonně odvlečeným do sovětských gulagů

Dvě bronzové pamětní desky umístěné na fasádě někdejšího profesorského domu v Bubenči připomínají v češtině a ruštině nezákonné odvlékání příslušníků porevoluční emigrace ze sovětského Ruska do SSSR.  Byly odhaleny s podporou ministerstva kultury Výborem Oni byli první v květnu 1995, u příležitosti 50. výročí těchto událostí.

Zdejší tzv. profesorský dům patří k připomínkám významné ruské a ukrajinské meziválečné emigrace v Československu. Její představitelé, v mnoha případech již českoslovenští státní příslušníci, byli v roce 1945 zatčeni sovětskými bezpečnostními orgány a odvlečeni do Sovětského svazu. Ze stovek těchto odvlečených emigrantů se po roce 1955 vrátila necelá pětina, většina v sovětském gulagu zemřela, jako např. gen. Vojcechovský [viz Praha 1. Pamětní deska Sergeji VojcechovskémuBrno-střed. Pamětní deska Sergeji Vojcechovskému]. V roce 1995 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení, v němž uznala příslušníky protibolševické emigrace za první oběti komunistických nezákonností v Československu. Perzekuce emigrantů ze sovětského Ruska, jež započala již v roce 1945, pokračovala – jinými prostředky – i po nastolení komunistického režimu v Československu.

Nápis:

(vpravo) TYTO DOMY ZBUDOVALO V LETECH / 1924–1925 ČESKO-RUSKÉ PROFESORSKÉ / STAVEBNÍ A BYTOVÉ DRUŽSTVO V PRAZE / ZALOŽENÉ EMIGRANTY Z RUSKÉ ŘÍŠE, / KTEŘÍ PO NÁSTUPU KOMUNISTICKÉHO / REŽIMU NALEZLI SVOU NOVOU VLAST / V DEMOKRATICKÉM ČESKOSLOVENSKU. / V ROCE 1945 BYLA VĚTŠINA OBYVATEL / TĚCHTO DOMŮ ODVLEČENA NKVD / DO SOVĚTSKÝCH KONCENTRAČNÍCH / TÁBORŮ A JEJICH RODINY BYLY NÁSILNĚ / VYSTĚHOVÁNY V PADESÁTÝCH LETECH. / ZACHOVALA SE POUZE MODLITEBNA / PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE. / VÝBOR / „ONI BYLI PRVNÍ” / 1995 / ZHOTOVENO ZA PODPORY / MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY //

(vlevo) НАСТОЯЩИЕ ДОМА ПОСТРОЕНЫ / В 1924–1925 ГГ. ЧЕШСКО-РУССКИМ / ПРОФЕССОРСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ И / КВАРТИРНЫМ ТОВАРИЩЕСТОМ / В ПРАГЕ. СИЕ ОСНОВАЛИ ЭМИГРАНТЫ / ИЗ РОССИИ, КОТОРЫХ ПОСЛЕ / НАСТУПЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО / ТЕРРОРА НОВОЙ РОДИНОЙ СТАЛА / ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ. / В 1945 Г. БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ / ЭТИХ ДОМОВ БЫЛО ЗАХВАЧЕНО / НКВД В СОВЕСТКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ. / СЕМЬИ ИХ В ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ / БЫЛИ НАСИЛЬСТВЕННО ВЫСЕЛЕНЫ. / СОХРАНИЛАСЬ ТОЛЬКО ПРАВОСЛАВНАЯ / ЦЕРКОВЬ. / КОМИТЕТ „ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ“ / 1995 / ВОЗДВИГНУТО С СУБСИДИЕЙ / МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ //

Fotografie

Adresa

Rooseveltova 23/12, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

GPS

50°6'16.300"N, 14°24'7.490"E

Místo

mezi okny zvýšeného přízemí

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1995

Literatura

- BYSTROV, Vladimír: Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945–1955. Praha 2003.
- BYSTROV, Vladimír: Z Prahy do gulagu aneb překáželi. Praha 1999.
- BYSTROV, Vladimír: Průvodce říší zla. Praha 2006.

Změnit způsob procházení
pamětních míst