Praha 6
Pomník Chartě 77

Z iniciativy ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry a za podpory zastupitelstva Prahy 6 byl 5. ledna 2017 odhalen prozatímní pomník připomínající vznik Charty 77. Autorem moderní umělecké instalace, kterou tvořil sloup s poštovními schránkami obsahujícími kopie Prohlášení Charty 77, je Martin Brůha, student Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Schránky, ze kterých si mohli lidé vyjmout prohlášení Charty 77, byly po několika týdnech deinstalovány.

Dne 6. ledna 1977 se v bytě spisovatele Zdeňka Urbánka (1917–2008) [viz Praha 6. Pamětní deska Zdeňku Urbánkovi] sešli Václav Havel (1936–2011), Ludvík Vaculík (1926–2015) a Pavel Landovský (1936–2014), kteří měli osobně doručit Prohlášení Charty 77 s průvodními dopisy Federálnímu shromáždění, československé vládě a Československé tiskové kanceláři a na poště odevzdat dopisy s prohlášením určené prvním signatářům Charty. Státní bezpečnost, která se o plánované akci dozvěděla z odposlechů, začala vůz s třemi „kurýry“ pronásledovat. Po divoké honičce, během které stíhaným podařilo vhodit do poštovní schránky asi čtyřicet obálek, byli u křižovatky ulic Gymnasijní a Velvarská zastaveni a zadrženi se všemi písemnostmi. Státní bezpečnost tak zmařila oficiální doručení textu Charty 77, které mělo předcházet oznámení vzniku nezávislé iniciativy v zahraničí, jež bylo připraveno na druhý den.

Fotografie

Adresa

Gymnasijní, 160 00 Praha 6 – Dejvice

GPS

50°5'57.577"N, 14°23'15.324"E

Místo

na zatravněném prostranství naproti budově č. p. 510

Okres

Praha

Rok odhalení

2017

Literatura

- BLAŽEK, Petr (ed.). „Tentokrát to bouchne“: edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977). Praha 2007.
- BLAŽEK, Petr – SCHOVÁNEK, Radek: Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historickými událostmi. Praha 2018.
- PREČAN, Vilém (ed.): Charta 77. Dokumenty 1977–1989. Praha 2007.


Webové odkazy

www.mistapametinaroda.cz/?lc=cs&rt=78
www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=151&sid=154
www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=151&sid=152
archive.vaclavhavel-library.org/Archive/Detail/53548

Změnit způsob procházení
pamětních míst