Praha 6
Pomník Rudolfu Pernickému

Pomník generálmajoru Rudolfu Pernickému byl odhalen 21. prosince 2013 u příležitosti výročí zahájení operace Tungsten v roce 1944 a výročí jeho úmrtí v roce 2005. Autorem návrhu a realizace pomníku, jehož základní kámen z mrákotínské žuly byl odhalen 21. prosince 2012, je student AVU Petr Lacina, originální typ písma navrhl Vojtěch Říha, student Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Pomník, který byl financován z veřejné sbírky, odhalili ministr obrany Vlastimil Picek a starosta městské části Petr Hejl za účasti zástupců Armády České republiky, Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, roty Nazdar, Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské, Vojenského historického ústavu, Karla Schwarzenberga, který převzal záštitu nad přípravou pomníku, arcibiskupa kardinála Dominika Duky, jenž pomník požehnal, rodiny a hostů.

Rudolf Pernický (1915–2005) vystudoval vojenskou akademii v Hranicích. Na počátku druhé světové války odešel přes Polsko do Francie, Tuniska a následně do Velké Británie. Zde absolvoval parašutistický kurz a v roce 1944 byl vysazen při operaci Tungsten na území protektorátu, kde úspěšně působil do konce války. Po osvobození pracoval na ministerstvu národní obrany a vystudoval Vysokou válečnou školu. Od února 1948 byl perzekvován jako mnoho bývalých vojáků ze Západu. Rudolf Pernický byl 2. listopadu 1948 zatčen a 13. března 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzen Státním soudem za velezradu k dvaceti letům, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv. Byl propuštěn během květnové amnestie v roce 1960 po téměř dvanácti letech věznění, která odpykával na Borech, v Opavě a v různých uranových dolech, např. v Jáchymově či na Bytízu. Po propuštění žil v Praze-Suchdole. Do odchodu do důchodu v roce 1970 pracoval v manuálních profesích a až do roku 1989 byl sledován Státní bezpečností. V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty, byl jmenován generálmajorem, stal se prvním předsedou Konfederace politických vězňů a v roce 2005 obdržel nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Nápis:

GENERÁLMAJOROVI / ING. RUDOLFU PERNICKÉMU / *1. 7. 1915 / KRHOVÁ NA VALAŠSKU / †21. 12. 2005 PRAHA / PŘÍSLUŠNÍKOVI DRUHÉHO / ZAHRANIČNÍHO ODBOJE, / VELITELI PARAVÝSADKU TUNGSTEN / PŮSOBÍCÍHO NA ÚZEMÍ / PROTEKTORÁTU OD 21. 12. 1944 / DO KONCE DRUHÉ / SVĚTOVÉ VÁLKY / ODSOUZENÉMU V ROCE 1948 / K DVACETI LETŮM VĚZENÍ, / PROPUŠTĚNÉMU V ROCE 1960, / REHABILITOVANÉMU PO ROCE 1989, / PŘEDSEDOVI KONFEDERACE / POLITICKÝCH VĚZŇŮ, NOSITELI / ŘÁDU BÍLÉHO LVA I. STUPNĚ / A MNOHA DALŠÍCH / VYZNAMENÁNÍ //

Fotografie

Adresa

Brandejsovo náměstí, 165 00 Praha – Suchdol

GPS

50°7'58.388"N, 14°22'34.099"E

Místo

v parku na náměstí, v části mezi ulicemi Vysokoškolská a Olšová

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2013

Literatura

- BRABEC, Martin: Generál Rudolf Pernický. In: Přísně tajné! Literatura faktu 2 (2009).
- MATÚŠŮ, Marie: Generálmajor v. v. Ing. Rudolf Pernický. In: Historie a vojenství 3 (2005).
- PLACHÝ, Jiří: Horší než doba války. Osudy parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu. Cheb 2014.
- REICHL, Martin: Cesty osudu. Cheb 2004.


Webové odkazy

www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/general-pernicky-a-jeho-odkaz

Změnit způsob procházení
pamětních míst