Praha 6
Pomník Tomáši Sedláčkovi

Pomník generálu Sedláčkovi v areálu Posádkového velitelství Praha byl odhalen 24. září 2014. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Petr Pavel, zástupci Prahy 6 a další hosté. Pomník je dílem sochařů Petra Laciny a Petra Siegla.

Tomáš Sedláček (1918–2012), hrdina protinacistického odboje, se po válce stal velitelem plzeňské posádky, odkud v roce 1949 odešel do Prahy přednášet na Vysoké vojenské akademii. Zde byl v únoru 1951 zatčen a odvezen do tzv. domečku, kde byl několik měsíců vyslýchán. Major Sedláček se na žádných protirežimních aktivitách nepodílel, byl z nich ale usvědčován vynucenými doznáními svého bývalého podřízeného z plzeňské posádky kpt. Josefa Kučery [viz Plzeň. Pamětní deska Josefu Kučerovi]. Spolu se skupinou plzeňských důstojníků byl obviněn z protistátní činnosti [viz Plzeň. Pamětní deska popraveným československým důstojníkům] a 23. června 1952 odsouzen na doživotí. Byl vězněn ve Valdicích, Mírově, Leopoldově a nejdéle v pracovním táboře Bytíz (1953–1960). Po propuštění na květnou amnestii vystudoval průmyslovou školu, aby získal kvalifikovanější práci, a stal se stavebním projektantem. V roce 1992 se dočkal plné rehabilitace a byl jmenován generálmajorem, v roce 2008 armádním generálem.

Nápis:

(čelní strana) ARMÁDNÍ GENERÁL / ING. TOMÁŠ / SEDLÁČEK / MOTTO: / VYDRŽET / ČESTNÝ PŘÍSLUŠNÍK / POSÁDKOVÉHO / VELITELSTVÍ PRAHA / 2002 /

(boční strana) ČESTNÝ / OBČAN / MĚSTA AGDE / 1989 / BRANDÝSA NAD LABEM- / STARÉ BOLESLAVI / 2003 / PRAHY 6 / 2003 / LÁZNÍ TOUŠEŇ / 2003 / ČESTNÝ / PŘEDSEDA / ČS. OBCE / LEGIONÁŘSKÉ / 1994 /

(boční strana) VÁLEČNÉ / ŘÁDY A / VYZNAMENÁNÍ / 3x ČS. VÁLEČNÝ / KŘÍŽ 1939 / ŘÁD VELKÉ / VLASTENECKÉ / VÁLKY / II. STUPNĚ / ŘÁD SNP I. TŘÍDY / MEDAILE / ZA CHRABROST / PŘED NEPŘÍTELEM / MEDAILE / ZA VÍTĚZSTVÍ / VOJENSKÁ / PAMĚTNÍ / MEDAILE / SE ŠTÍTKY / F-VB-SSSR / DALŠÍ ŘÁDY A / VYZNAMENÁNÍ / 1992 – ŘÁD / M. R. ŠTEFÁNIKA / 2004 – ŘÁD / T. G. MASARYKA //

(informační tabule u vchodu do objektu) POMNÍK ARMÁDNÍHO GENERÁLA TOMÁŠE SEDLÁČKA / ING. TOMÁŠ SEDLÁČEK *8. 1. 1918 VÍDEŇ †27. 8. 2012 PRAHA ABSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE V HRANICÍCH, DŮSTOJNÍK DĚLOSTŘELECTVA PŘEDMNICHOVSKÉ ARMÁDY. V DUBNU 1940 ODEŠEL DO ZAHRANIČÍ A PŘES BALKÁN SE DOSTAL DO FRANCIE, KDE VSTOUPIL DO ČS. SAMOSTATNÉ BRIGÁDY. VE VELKÉ BRITÁNII ABSOLVOVAL NĚKOLIK SPECIÁLNÍCH KURZŮ A V ČERVNU 1944 BYL ODESLÁN DO SSSR K 1. ČS. ARMÁDNÍMU SBORU, V JEHOŽ ŘADÁCH SE ZÚČASTNIL BOJŮ NA DUKLE. JAKO PŘÍSLUŠNÍK 2. ČS. PARADESANTNÍ BRIGÁDY BYL VYSLÁN NA POMOC SNP. PO OSVOBOZENÍ ABSOLVOVAL VYSOKOU ŠKOLU VÁLEČNOU A ZASTÁVAL ŠTÁBNÍ FUNKCE. V ÚNORU 1951 BYL ZATČEN A VE VYKONSTRUOVANÉM POLITICKÉM PROCESU ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ PROŠEL ŘADOU VĚZNIC A LÁGRŮ A V ROCE 1960 BYL PŘI AMNESTII PROPUŠTĚN. PO ABSOLVOVÁNÍ VEČERNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SE STAL PROJEKTANTEM. PO LISTOPADU 1989 BYL PLNĚ VOJENSKY A OBČANSKY REHABILITOVÁN. AKTIVNĚ SE PODÍLEL NA VZNIKU A ČINNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, PRACOVAL VE SVAZU BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU, PODÍLEL SE NA VÝCHOVĚ MLADÉ GENERACE A VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ. //

Fotografie

Adresa

Čínská 22/26, 160 00 Praha 6

GPS

50°6'33.107"N, 14°23'27.714"E

Místo

v objektu Posádkového velitelství Praha

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2014

Literatura

- ADAMUS, Lubomír: Neobyčejný příběh obyčejného člověka. Praha 2014.
- DOLEŽAL, Miloš: Proti zlému krompáč a lopata. Kostelní Vydří 2006.
- PLACHÝ, Jiří: Tomáš Sedláček (1918–2012). In: Historie a vojenství 4 (2012).
- SEDLÁČEK, Tomáš – PLACHÝ, Jiří: Vydržet! Paměti generála Tomáše Sedláčka. Praha 2008.


Webové odkazy

www.pametnaroda.cz/cs/sedlacek-tomas-1918
www.ceskatelevize.cz/lide/tomas-sedlacek-general/

Změnit způsob procházení
pamětních míst