Praha 7
Pamětní deska popraveným příslušníkům Sboru národní bezpečnosti

Kovová deska s pozlaceným písmem byla odhalena 28. října 1996 za přítomnosti tehdejšího policejního prezidenta Oldřicha Tomáška, zástupců Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu ve vstupní chodbě budovy Policejního prezidia České republiky. Iniciátorem připomínky byl jeden z bývalých vězněných příslušníků SNB Karel Bažant. Deska byla v roce 2016 rozhodnutím policejního prezidenta Tomáše Tuhého darována Muzeu Policie ČR, odstraněna z původního místa a zatím není zpřístupněna.

Přes úsilí KSČ o výstavbu nového poválečného, ke komunistické politice loajálního Sboru národní bezpečnosti (systematické kroky KSČ k ovládnutí bezpečnostních složek byly ostatně jednou z příčin únorové vládní krize 1948) zde na konci 40. a na počátku 50. let stále působilo mnoho „starých“, tj. především předválečných příslušníků policie a četnictva. Poúnorová personální výměna bezpečnostních sborů spojená s hromadným přijímáním nových příslušníků a s nucenými odchody tzv. politicky nespolehlivých členů probíhala postupně. Není tedy tak zcela překvapivé, že do konce roku 1949 bylo v souvislosti s protistátní činností zatčeno přes 450 příslušníků SNB. Zapojením do protirežimního odporu riskovali jako příslušníci bezpečnostních složek státu (či jako dezertéři z těchto složek) nejtěžší tresty. Účast příslušníků SNB v ilegálních aktivitách i jejich následná perzekuce (jakkoli mnohdy vykonstruovaná) skládá poněkud jiný obraz minulosti než schematizovaný pohled na Sbor národní bezpečnosti jako na bezvýhradnou oporu režimu v poúnorovém období.

Seznam osob popravených komunistickým režimem z politických důvodů v 50. letech zahrnuje tři desítky příslušníků SNB (včetně těch, kteří sloužili u pohraničních útvarů, a včetně členů Sboru vězeňské stráže, kterým zákon č. 321/1948 Sb. přiznával práva příslušníků SNB), kteří se podíleli na různých protirežimních aktivitách. První představují nejrůznější formy pomoci politicky perzekvovaným osobám, a to nejen mezi členy Sboru vězeňské stráže [viz Plzeň. Pamětní deska Čeňku Petelíkovi, Roztoky u Jilemnice. Pamětní deska Janu Horáčkovi] či speciálního útvaru SNB v jáchymovských trestních pracovních táborech [viz Horní Slavkov. Hrob politických vězňů], ale i Veřejné bezpečnosti, jako v případě tří pražských policistů Kmínka, Strmisky (jméno na desce je uvedeno chybně) [viz Praha 9. Pamětní deska Karlu Strmiskovi] a Maceje [viz Praha 9. Pamětní deska Jozefu Macejovi]. Druhou skupinu charakterizuje zapojení příslušníků SNB do různých ilegálních skupin [viz Frýdek-Místek. Pamětní deska obětem komunistického násilí, Ostrava. Pamětní deska popraveným politickým vězňům, Svatý Hostýn. Pomník obětem komunismu a skupiny Hory Hostýnské, Horní Bříza. Pamětní deska Josefu Sporkovi]. Další významnou skupinu tvoří členové Sboru národní bezpečnosti, kteří se stali převaděči či kurýry [viz Chrastava. Pamětní deska Rudolfu FuksoviKlatovy. Pomník obětem komunistické zvůle, Kdyně. Pamětní deska obětem akce Kámen].

Nápis:

NA PAMÁTKU PŘÍSLUŠNÍKŮ SNB POPRAVENÝCH / ZA ODPOR PROTI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU / BENEŠ BOHUSLAV 5. 12. 1919 8. 6. 1951 / BABÍK PAVOL 26. 11. 1924 30. 1. 1953 / BUCHAL JAN 30. 5. 1913 27. 6. 1950 / CEE LADISLAV 27. 8. 1908 1. 8. 1950 / DVOŘÁK FRANTIŠEK 13. 10. 1923 14. 10. 1950 / FERIANC MICHAL 4. 1. 1924 20. 12. 1954 / HAVLÍČEK FRANTIŠEK 7. 8. 1925 6. 9. 1950 / HAVLÍČEK FRANTIŠEK 2. 12. 1908 2. 11. 1952 [12. 11.] / HOŠEK JAN 18. 5. 1904 6. 12. 1952 / CHMELAŘ MIROSLAV 28. 3. 1928 2. 11. 1951 / KAROLÍK JOSEF 25. 9. 1930 11. 11. 1952 / KMÍNEK JOSEF 27. 3. 1909 8. 8. 1952 / LUDVÍK JOSEF 21. 10. 1912 8. 7. 1952 / MACEJ JOSEF 22. 5. 1905 8. 8. 1952 / PROUZA JOSEF 17. 7. 1925 8. 6. 1952 / RAJNOCH VLADIMÍR 8 .3. 1925 4. 9. 1951 / SPORKA JOSEF 8. 1. 1910 9. 10. 1951 / STRNISKO [STRMISKA] KAREL 1. 11. 1910 8. 8. 1952 / ŠNAJDR VÁCLAV 3. 8. 1911 12. 11. 1952 / VOTAVA FRANTIŠEK 31. 3. 1927 8. 6. 1951 / ČEST JEJICH PAMÁTCE //

Fotografie

Adresa

Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7 – Holešovice

GPS

50°6'11.598"N, 14°25'52.011"E

Místo

vstupní chodba budovy Policejního prezidia České republiky

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

1996

Literatura

PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Policisté na popravišti. Příslušníci SNB, popravení v Československu z politických nebo kriminálních důvodů v letech 1949–1962. Cheb 2013.

Změnit způsob procházení
pamětních míst