Praha 7
Pamětní deska upomínající na podzemní univerzitu

Pamětní deska byla odhalena v rámci oslav 30. výročí pádu komunistického režimu a sta let česko-britských diplomatických vztahů. Její vznik iniciovalo britské velvyslanectví a 14. listopadu 2019 ji slavnostně odhalili velvyslanec Nicolas Archer a Julius Tomin.

V Keramické ulici č. 3 bydleli do vynuceného odchodu do exilu v roce 1980 chartisté Zdena Tominová a filozof Julius Tomin, který zde vedl jeden z bytových seminářů. V roce 1978 se obrátil na představitele západních univerzit, které zval k návštěvám Československa a účasti na seminářích. Dal tak podnět k systematické organizované podpoře disidentského vzdělávání, institucionalizované založením Vzdělávací nadace Jana Husa (Oxford) a dalších obdobných podpůrných organizací na Západě (Paříž, Baltimore, Toronto ad.). Západní akademici, kteří do Československa osobně přijížděli přednášet (jako první profesorka z Oxfordu, filozofka Kathleen Wilkesová v roce 1979), byli Státní bezpečností systematicky sledováni, perlustrováni a vyhošťováni.

Nápis:

V ČASECH NORMALIZACE BYL TENTO DŮM / DOMOVEM DR. JULIA A ZDENY TOMINOVÝCH / A DĚJIŠTĚM PRVNÍCH FILOZOFICKÝCH SEMINÁŘŮ, NA / KTERÝCH PŘEDNÁŠELI BRITŠTÍ LEKTOŘI VZDĚLÁVACÍ / NADACE JANA HUSA, 1979–1989, JEJICHŽ AKTIVITY / VEŠLY VE ZNÁMOST JAKO PODZEMNÍ UNIVERZITA. / KOMUNISTICKÝ REŽIM PROTI JEJICH ÚČASTNÍKŮM / I LEKTORŮM ZASAHOVAL REPRESIVNĚ. / LISTOPAD 2019 //

Fotografie

Adresa

Keramická 287/3, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

GPS

50°6'3.764"N, 14°25'18.474"E

Místo

vlevo od vchodu

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2019

Literatura

- DAY, Barbara: Sametoví filozofové. Podzemní univerzita v Československu a role Vzdělávací nadace Jana Husa v letech 1979–1989. Brno 1999.
- OSLZLÝ, Petr a kol.: Podzemní univerzita. Vznik a organizace brněnských bytových přednášek a seminářů (1984–1989). Přednášky z filozofie a politologie. Brno 1993.


Webové odkazy

www.pametnaroda.cz/cs/tomin-julius-1938

Změnit způsob procházení
pamětních míst