Praha 9
Pamětní deska Miladě Horákové a řádovým kněžím

Pamětní deska na budově vinořské fary JUDr. Miladě Horákové a řádovým kněžím byla odhalena 24. října 2002.

Poslední zářijovou sobotu roku 1948 (25. 9.) se na vinořské faře sešli bývalí funkcionáři českých nekomunistických stran. Schůzky se zúčastnili Milada Horáková a Josef Nestával [viz Praha 1. Pamětní deska Josefu Nestávalovi] za národní socialisty, Vojta Beneš a Zdeněk Peška [viz Praha 1. Pamětní deska pokusu obnovení Československé sociální demokracie v roce 1968] za sociální demokraty a Vojtěch Jandečka za stranu lidovou, jenž měl kontakty na vinořskou faru. Na schůzce se projednávala otázka možné koordinace politických aktivit jednotlivých stran – návrh, který předložili společně Milada Horáková a Zdeněk Peška, byl odmítnut, stejně jako návrh na zveřejnění společné politicko-programové deklarace. Odmítavé stanovisko k jakémukoli institucionalizování společného odporu zastávali zvláště Vojta Beneš a Josef Nestával. Jediným konkrétním výsledkem schůzky byl závěr, že každá strana bude i nadále vyvíjet politickou činnost samostatně a vzájemné informování bude probíhat v individuální rovině. Jakkoli tedy vliv jednání na další opoziční politickou činnost zůstal velmi omezený, stala se vinořská schůzka jedním z ústředních bodů konstrukce a posléze i obžaloby procesu „s vedením záškodnického spiknutí proti republice“ [viz Praha 5. Pamětní deska Miladě Horákové], ve kterém byli odsouzeni tři její účastníci (Milada Horáková, Josef Nestával a Zdeněk Peška). Vojtěch Jandečka byl zatčen i souzen se skupinou funkcionářů spolku Orel, Vojta Beneš, starší bratr Edvarda Beneše, odešel na jaře 1949 do exilu.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 komunistický režim násilně zlikvidoval kláštery a mužské řeholní řády v tzv. Akci K, jejich příslušníky internoval v trestaneckých táborech a řadu čelných představitelů řádů odsoudil v politických procesech [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic]. Tento osud postihl také řádový dům salesiánů ve Vinoři.

Nápis:

V ZÁŘÍ ROKU 1948 SE NA TÉTO FAŘE SEŠLI PŘEDSTAVITELÉ / PROTIKOMUNISTICKÉHO PODZEMÍ: / VOJTA BENEŠ (1878–1951) / MILADA HORÁKOVÁ (1901–1950) / VOJTĚCH JANDEČKA (1914–1973) / JOSEF NESTÁVAL (1900–1976) / ZDENĚK PEŠKA (1900–1970) / V TÉTO DOBĚ NA FAŘE PŮSOBILI SALESIÁNI DONA BOSCA / P. METODĚJ HASILÍK, P. AUGUSTIN HOLÍK A P. FRANTIŠEK MIKULÍK. / NEZAPOMENEME NA TY, KDO SE POSTAVILI NA ODPOR PROTI / ZVŮLI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU! //

Fotografie

Adresa

Vinořské náměstí 16, 190 17 Praha 9

GPS

50°8'35.350"N, 14°34'48.080"E

Místo

vpravo od vchodu do farního úřadu ve Vinoři

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2002

Literatura

- KAPLAN, Karel: Největší politický proces. Milada Horáková a spol. Brno 1996.
- KAPLAN, Karel: Akce K. Likvidace klášterů v roce 1950. Praha 1993.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/horakova-milada-25-1-1901
www.ustrcr.cz/cs/dr-horakova-milada-a-spol

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru