Praha 9
Pamětní deska u Lípy svobody k obnově skautingu 1968

U příležitosti 80 let skautingu a 25. výročí obnovení jeho činnosti ve Kbelích byla 7. května 2016 na zahradě u zdravotního střediska instalována pamětní deska s textem a s dobovou fotografií, upomínající na sázení Lípy svobody v říjnu 1968 skauty z oddílu Albatros ze střediska Maják a na obnovení skautské činnosti během pražského jara v roce 1968. Desku odhalil hudebník Jiří Suchý, člen místního skautského oddílu v letech 1943–1948.

Celostátně vyhlášená akce sázení pamětních stromů k 50. výročí vzniku samostatného státu [viz Nový Bydžov. Pamětní kámen u Lípy svobody] byla na mnoha místech v letech 1968 a 1969 iniciována a realizována členy obnovené skautské organizace Junák.

K obnovení skautské činnosti, zakázané po nástupu komunistického režimu [viz Praha 10. Památník československým skautům a skautkám], došlo 29. března 1968. Starostou byl zvolen Antonín Sum, náčelníkem Rudolf Plajner [viz Svatý Hostýn. Pomník Rudolfu Plajnerovi] a náčelnicí Vlasta Koseová. S nástupem normalizace bylo zřízeno Sdružení organizací dětí a mládeže (SODM), jako přechodná forma nového sjednocování československé mládeže, které s existencí Junáka nepočítalo. Návrh na ukončení jeho činnosti byl předložen 26. srpna 1970 a k oficiálnímu ukončení došlo 15. září 1970, kdy byla ustanovena jednotná dětská organizace Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže.

Viz též Chrastava. Pamětní deska u skautské Lípy svobody; Polešovice. Pamětní kámen u skautské Lípy svobody; Potštejn. Pamětní deska u skautské Lípy republiky; Praha 4. Pamětní deska u skautské Lípy republiky; Praha 10. Pamětní deska u skautské Lípy republiky; Žamberk. Pamětní deska u skautské Lípy svobody.

Nápis:

LÍPA SVOBODY / ZASAZENA SKAUTY ZE 14. STŘEDISKA MAJÁK / NA ZAHRADĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA VE KBELÍCH / 28. ŘÍJNA 1968, V DEN 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ / ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. /
NA POČEST VLADIMÍRA RUBEŠE – KIMA (1936–2013) O NÍ HOVOŘÍME JAKO / O KIMOVĚ LÍPĚ SVOBODY. / SKAUTSKÁ ZAHRADA: 25.–26. KVĚTNA 1968 SE V LIDOVÉM DOMĚ KBELY / A OBOU PŘILEHLÝCH ZAHRADÁCH KONALO SETKÁNÍ OBLASTNÍCH VELITELŮ / A VELITELEK – JEDNALO SE O DRUHÉ CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ PO OBNOVENÍ / JUNÁKA. ÚČASTNILI SE JEJ I TEHDEJŠÍ NÁČELNÍCI JUNÁKA RUDOLF PLAJNER / A VLASTA KOSEOVÁ. / OD ROKU 2014 JE OPĚT ZAHRADA VYUŽÍVÁNA SKAUTY. //

Fotografie

Adresa

Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9 – Kbely

GPS

50°8'3.827"N, 14°32'59.289"E

Místo

vchod do zahrady z ulice Bakovská, vedle Nízkoprahového centra aktivit městské části Praha 19

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2016

Literatura

LEŠANOVSKÝ, Karel: Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–1970. Tehdejší události a jejich důsledky. Praha 2003.


Webové odkazy

www.stromysvobody.cz

Změnit způsob procházení
pamětních míst