Prostějov
Pamětní deska Františku Doleželovi

Pamětní deska Františku Doleželovi byla odhalena na jeho rodném domě z iniciativy Medardy Pustajové a zastupitelstva města Prostějova 27. června 2019 u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu. Desku slavnostně odhalil primátor František Jura.

JUDr. František Doležel (1900–1972) patřil k ústředním aktérům vyšetřování tzv. krčmaňské aféry z 9. září 1947, které spojovalo odeslání poštovních zásilek s výbušninou třem nekomunistickým ministrům (Petru Zenklovi, Prokopu Drtinovi a Janu Masarykovi) s obcí Krčmaň a krajským sekretariátem KSČ v Olomouci. Vyšetřování, jehož dílčí výsledky zveřejnil v parlamentu v lednu 1948 ministr spravedlnosti Drtina (1900–1980), razantně změnil únorový převrat. Již 23. února byl v Praze poprvé zatčen ministerský rada Zdeněk Marjanko (1984–1949), který vyšetřování u olomouckého krajského soudu dozoroval (zemřel 11. května 1949 za nevyjasněných okolností ve věznici v Ruzyni), o den později v Olomouci státní zástupce František Doležel a původní klíčový svědek Ladislav Loveček (1897–1983), v březnu okresní národně socialistický tajemník František Kolava (1908–1968) a rovněž Prokop Drtina (vězněn do 1960). Nové vyšetřování pod novým ministrem spravedlnosti Alexejem Čepičkou mělo vést k rychlému procesu, v němž by byla KSČ očištěna z původního nařčení a bylo by poukázáno na to, že za „případem Krčmaň“ stáli sami národní socialisté, kteří se tak snažili vyvolat státní převrat. Zatčení byli drženi v různých vězeňských zařízeních včetně psychiatrie v Bohnicích (později dokonce pod smyšlenou identitou), aniž by se vyšetřovatelům dařilo prokázat jejich spojení s atentátem či znalost pachatelů (dodnes neznámých). Až po pěti letech (25. listopadu 1953) byli F. Doležel, L. Loveček a F. Kolava postaveni před soud a odsouzeni v intencích výše uvedené interpretace za přípravu úkladů o republiku k trestu odnětí svobody v rozmezí šesti až sedmi let. Ač lékařská zpráva z jara 1954 popisovala zdravotní stav bývalého státního zástupce jako beznadějný, byl František Doležel z vězení propuštěn až po odpykání celého trestu 24. února 1955. Dožil se soudní rehabilitace v roce 1968, která však byla o čtyři roky později opět zrušena.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE NARODIL A ŽIL / FRANTIŠEK DOLEŽEL / 5. 8. 1900 – 10. 9. 1972 / SOUDCE A STÁTNÍ ZÁSTUPCE. / V ROCE 1947 BYL POVĚŘEN VYŠETŘOVÁNÍM KAUZY / ZNÁMÉ JAKO KRČMAŇSKÁ AFÉRA. / PO ÚNORU 1948 BYL PERZEKUOVÁN A VĚZNĚN / KOMUNISTICKOU MOCÍ. / S ÚCTOU K JEHO STATEČNOSTI / STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV //

Fotografie

Adresa

Žižkovo nám. 86/7, 796 01 Prostějov

GPS

49°28'14.997"N, 17°6'35.835"E

Místo

vpravo od vstupu do budovy

Okres

Prostějov

Rok odhalení

2019

Literatura

- DVOŘÁKOVÁ, Zora: Smrt pro tři ministry. Opava 1998.
- NOVOTNÝ, Lubomír: Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry. Olomouc 2017.
- TOMEK, Prokop: „Případ Dr. Doležel a spol.“ – vazební podmínky osob „Případu Krčmaň“. In: Securitas imperii 7 (2001).


Webové odkazy

archivy.olomouc.eu/archivy/detail-archivalie/21504

Změnit způsob procházení
pamětních míst