Prostějov
Pamětní deska hanáckým rolníkům

Pamětní deska z černé žuly s postavou sejícího rolníka je umístěna na budově Švehlovy střední školy polytechnické, v níž dříve sídla zemědělská škola. Vznik pamětní desky inicioval spisovatel a sokol Jan Přidal a Konfederace politických vězňů jako památku na rolníky vězněné, umučené a vystěhované v období komunistického režimu. Byla odhalena 26. září 2011 za účasti zástupců Olomouckého kraje, města Prostějov, Švehlovy střední školy a představitelů Konfederace politických vězňů.

Kolektivizace československého venkova nastoupená komunistickým režimem byla prosazována prostředky mimosoudní represe i cílenou kriminalizací soukromě hospodařících rolníků [viz Křečhoř-Kutlíře. Pamětní deska obětem a utrpení selského lidu v době kolektivizace].

Nápis:

NA PAMĚŤ HANÁCKÝCH / ROLNÍKŮ PRONÁSLEDOVANÝCH / A UMUČENÝCH V OBDOBÍ / 1948–1989 / KOMUNISTICKÝM REŽIMEM / VĚNUJÍ HANÁČTÍ ROLNÍCI / A KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ //

Fotografie

Adresa

náměstí Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov

GPS

49°28'30.555"N, 17°7'11.535"E

Místo

na průčelí budovy Švehlovy střední školy polytechnické (vpravo od vchodu)

Okres

Prostějov

Rok odhalení

2011

Literatura

- PŘIDAL, Jan: Konec selského stavu na Prostějovsku. Praha 2007.
- PŘIDAL, Jan: Konec selského stavu na Olomoucku. Čas násilí – doba temna. Na památku rolníků na Hané v Olomouckém kraji – obětem násilné socializace vesnice v letech 1948–1960. Olomouc 2009.

Změnit způsob procházení
pamětních míst