Prostějov
Pamětní deska obětem intervence vojsk Varšavské smlouvy

Pamětní deska z leštěné žuly se zlatým písmem byla odhalena 25. srpna 1990 z iniciativy tehdejšího starosty města Miroslava Zikmunda. Při rekonstrukci náměstí v roce 2015 byla přemístěna od sochy TGM na kraj pravého zeleného pásu při pohledu od radnice.

Prostějovem projížděla 25. srpna 1968 večer obrněná jednotka sovětské armády. Stejně jako v celé zemi i v Prostějově občané odstranili všechny orientační pomůcky (názvy ulic, silniční ukazatele apod.), aby tak ztížili okupačním vojákům orientaci. Když sovětská jednotka ztratila směr a poněkolikáté se ocitla na stejném místě, dal její velitel bez jakéhokoli varování povel k palbě. Tři občané byli na trase průjezdu kolony městem zastřeleni a dalších devět těžce zraněno. Pohřeb Marty Říhovské (1941–1968), Ladislava Langa (1897–1968) a Josefa Boháče (1946–1968) se konal 29. srpna 1968 v deset hodin dopoledne a stal se manifestací odporu proti přítomnosti okupačních vojsk.

Viz též Prostějov. Pamětní deska obětem okupace v roce 1968.

Nápis:

OBĚTEM / INTERVENCE VOJSK VARŠAVSKÉ SMLOUVY / MARTĚ ŘÍHOVSKÉ / LADISLAVU LANGOVI / JOSEFU BOHÁČOVI, / KTEŘÍ BYLI ZASTŘELENI 25. SRPNA 1968 / V ULICÍCH NAŠEHO MĚSTA. / 25. SRPNA 1990 //

Fotografie

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

GPS

49°28'20.507"N, 17°6'36.452"E

Místo

na zatravněné ploše na náměstí

Okres

Prostějov

Rok odhalení

1990

Literatura

- BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace. Československo 21. srpen – 31. prosinec 1968. Praha 2008.
- PEJČOCH, Ivo – TOMEK, Prokop: Okupace 1968 a její oběti: nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Československa roku 1968, počátek okupace a její oběti. Praha 2017.


Webové odkazy

obetiokupace.dejepis21.cz/
www.68.usd.cas.cz/
www.ustrcr.cz/cs/obeti-okupace

Změnit způsob procházení
pamětních míst