Květinov-Radňov
Pomník obětem kolektivizace

Pomník dal roku 2006 zbudovat František Brož z Květinova. Tvoří ho kamenný podstavec s třemi stupni, na nichž stojí železný kříž s pozlacenou sochou Krista, pamětní deska a pluh. Datací na pomníku (26. července) chtěl také připomenout tradiční svatoanenské slavnosti v obci a zaniklý svět sousedské pospolitosti.

František Brož (*1939) s rodinou soukromě hospodařil celou dobu komunistického režimu. Vstup do družstva odmítal a odolal nátlaku, během něhož mu byly pozemky celkem sedmnáctkrát směněny. Nucené směny pozemků na základě scelovacího zákona a hospodářsko-technických úprav půdy patřily k formám mimosoudní perzekuce [viz Křečhoř-Kutlíře. Pamětní deska obětem a utrpení selského lidu v době kolektivizace] a pro soukromé rolníky byly nevýhodné, neboť jejich původní řádně obhospodařované pozemky se směňovaly za dlouhodobě nekultivované, odlehlé a rozptýlené v různých částech katastrálních území okolních obcí.

František Brož zbudoval v obci ještě dvě pamětní místa [viz Květinov-Radňov. Pomník Václavu Hojerovi a Květinov-Radňov. Pamětní deska Bedřichu Hojerovi] a inicioval i připomínku dalšího angažovaného bývalého politického vězně Miloslava Růžičky (*1925) ve Vilémově [viz Vilémov. Pamětní deska Miloslavu Růžičkovi].

Nápis:

PAMÁTNÍK K VÝROČÍ UKONČENÍ VLÁDY KOMUNISTICKÉ MOCI / VĚNOVÁNO PŘIPOMÍNCE NESVOBODY A UTRPENÍ ZEMĚDĚLCŮ V LETECH 1948–1989 / RADŇOV 26. 7. 2006 / FRANTIŠEK BROŽ //

Fotografie

Adresa

Radňov, 582 55 Květinov

GPS

49°33'18.010"N, 15°29'42.070"E

Místo

při polní cestě nedaleko výjezdu z obce Radňov směrem na Herálec

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2006

Literatura

- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2008.
- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci II. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2011.


Webové odkazy

tvare-vzdoru.vaclavhavel-library.org/cs/profil/17/frantisek-broz-1939
tvare-vzdoru.vaclavhavel-library.org/cs/profil/51/miloslav-ruzicka-1925

Změnit způsob procházení
pamětních míst