Raná
Pamětní deska Františku Xaveru Mimrovi

Žulová deska s portrétem faráře Mimry byla vysvěcena 17. října 1998. Obřady vedl královehradecký světící biskup Josef Kajnek s administrátorem farnosti P. Bohumilem Šitavancem. Na financování pamětní desky odhalené v kostele sv. Jakuba Staršího se podíleli především místní farníci.

František X. Mimra (1886–1952) se narodil v Plchůvkách u Chocně. Ve farnosti v Rané působil od 20. let, věnoval se pastorační činnosti, výuce náboženství, zasloužil se o založení místní jednoty Orla a Sdružení katolické mládeže. 7. ledna 1949 byl P. Mimra zatčen a lidovým soudem odsouzen za pobuřování proti republice, bránění záboru církevních pozemků ad. k odnětí svobody na tři roky. Šestašedesátiletý kněz si odpykával trest v Kutné Hoře, uranových dolech a na Mírově. Po propuštění, již jako nemocný, byl v červenci 1952 ustanoven administrátorem v Cerekvici u Litomyšle, kde po několika měsících na následky věznění zemřel.

Nápis:

DOBRÝ PASTÝŘ DÁVÁ ŽIVOT ZA OVCE SVÉ. / JAN 10,11 / P. FRANTIŠEK XAVER MIMRA / FARÁŘ V RANÉ, OSOBNÍ DĚKAN / NARODIL SE 2. 12. 1886 V PLCHŮVKÁCH / U CHOCNĚ. NA KNĚZE BYL VYSVĚCEN / 14. 7. 1912. / VE FARNOSTI RANSKÉ PŮSOBIL 30 LET, / DO 6. 1. 1949, KDY BYL KOMUNISTICKÝM / REŽIMEM ZATČEN A UVĚZNĚN. / NÁSLEDKEM VELKÉHO UTRPENÍ VE / VĚZENÍ, ZEMŘEL 13. 10. 1952. / NA PAMÁTKU JEHO BLAHODÁRNÉHO / PŮSOBENÍ MEZI NÁMI / VDĚČNÍ FARNÍCI. //

Fotografie

Adresa

Raná (kostel), 539 72 Raná u Hlinska

GPS

49°47'56.280"N, 15°57'51.250"E

Místo

na vnější zdi zákristie farního kostela sv. Jakuba Staršího

Okres

Chrudim

Rok odhalení

1998

Literatura

OLŠAVA, Jaroslav: Kvetoucí růže a plevel. Přerov 1994.

Změnit způsob procházení
pamětních míst