Řevnice
Pamětní deska Antonínu Hřebíkovi

Pamětní deska byla odhalena 28. června 1998 členy místního Sokola na domě, kde se narodil JUDr. Antonín Hřebík, významný představitel československé a exilové obce sokolské. Odhalení byli přítomni zástupci ústředí českého Sokola, starosta Řevnic Jan Kadlec, starostové Sokola z USA, Kanady a ze Švýcarska.

Antonín Hřebík (1902–1984) byl od dětství aktivním členem řevnické sokolské jednoty, po dokončení práv na pražské univerzitě se věnoval advokacii. V sokolské organizaci působil jako vzdělavatel a od roku 1938 jako náměstek starosty Československé obce sokolské (ČOS). Za účast v sokolské odbojové organizaci Jindra byl v říjnu 1941 zatčen gestapem a vězněn v Terezíně a v Osvětimi. Po válce byl zvolen starostou ČOS a poslancem Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou. Během únorové vládní krize se neúspěšně pokusil jako zástupce Sokola sejít s prezidentem Benešem, čelil tlakům KSČ až do svého odvolání. Na poslanecký mandát rezignoval 5. března 1948 a v květnu 1948 emigroval s manželkou do Spojených států amerických, kde se podílel na činnosti Rady svobodného Československa a začal organizovat sokolskou činnost v exilu. V listopadu 1950 se v New Yorku konala ustavující schůze Ústředí čs. sokolstva v exilu v čele se starostou A. Hřebíkem, náčelnicí Marií Provazníkovou (bývalá náčelnice ČOS 1936–1938 a 1946–1948 emigrovala také do Spojených států) a místostarostou Jurajem Slávikem (po únoru 1948 se jako velvyslanec v USA nevrátil do Československa). Vrcholem činnosti exilových organizací bylo pořádání zahraničních sletů, první se uskutečnil ke stému výročí založení Sokola v roce 1962 ve Vídni. JUDr. Hřebík zemřel v Chicagu. Při příležitosti všesokolského sletu v roce 1994 byla urna s jeho ostatky přivezena do České republiky a uložena do rodinné hrobky na řevnickém hřbitově. Prezident Václav Havel mu v roce 1996 udělil in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE 24. 2. 1902 NARODIL / JUDR. ANTONÍN HŘEBÍK / ZASVĚTIL SVŮJ ŽIVOT SOKOLSTVÍ / ZEMŘEL V CHICAGU 20. 11. 1984 JAKO / STAROSTA EXILOVÉHO SOKOLA //

Fotografie

Adresa

Československé armády 90, 252 30 Řevnice

GPS

49°54'46.527"N, 14°13'50.628"E

Místo

na fasádě domu

Okres

Praha-západ: Praha-západ

Rok odhalení

1998

Literatura

- OKLEŠTĚK, Únor 1948 a organizace československého sportu. Diplomová práce. PdF UK 2013.
- WALDAUF, Jan: Sokol 1. Malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice 2007.
- UHLÍŘ, Jan B. – WAIC, Marek: Sokol proti totalitě 1938–1952. Praha 2001.
- PROVAZNÍKOVÁ, Marie: 11. všesokolský slet 1948. Curych 1976.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_Hřebík
www.sokolrevnice.cz/stranka/historie/
www.ustrcr.cz/data/pdf/vystavy/sokol/panel35.pdf

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru