Šebkovice
Zvony smíření

Tzv. zvony smíření instalované v kostelech v Babicích a Šebkovicích v roce 1968 nesou poselství o pokání a nápravě a poděkování za záchranu víry.

Z iniciativy P. Aloise Koláře (působil ve farnosti v letech 1953 až 1972) byly v roce 1968 pro kostel Nejsvětější Trojice v Babicích a kostel svaté Máří Magdalény v Šebkovicích pořízeny nové zvony, jež měly farníky smířit s důsledky babických událostí [viz Babice. Pamětní deska funkcionářům místního národního výboru]. Zvony odlité ve Žďárci u Tišnova byly slavnostně převezeny 12. července a 22. září v Babicích za účasti tří desítek kněží a asi osmi tisíc věřících vysvěceny žďáreckým farářem Františkem Kolářem. Zvony pro kostel v Babicích (sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. Josef) byly vyzvednuty v rámci slavnosti svěcení [viz Babice. Zvony smíření], v Šebkovicích se slavnostní zavěšení zvonů (sv. Máří Magdaléna, sv. František z Pauly, sv. Maria) konalo o týden později, v neděli 29. září.

Nápis:

(zvon sv. Maria) SV. MARIA, ZŮSTAŇ MATKOU / LIDU SVÉMU / JAKO SATISFAKCI ZA „BABICE 1951“ POŘÍDILY ŠEBKOVICE //

Fotografie

Adresa

Šebkovice (hřbitov), 675 45 Šebkovice

GPS

49°7'27.449"N, 15°48'47.635"E

Místo

kostel sv. Máří Magdalény

Okres

Třebíč

Rok odhalení

1968

Literatura

CIEŠLAK, Leszek: Dějiny obce Šebkovic. Šebkovice 2010.


Webové odkazy

www.sebkovice.cz/nove-zvony-1968/gs-1014

Změnit způsob procházení
pamětních míst