Skalice u České Lípy
Pomník Vilému Sacherovi

Pomník v podobě vertikální desky z tmavého mramoru s nápisem a československým státním znakem, jenž připomíná vynucený pobyt generála Viléma Sachera v obci Skalice, vznikl z iniciativy Kamila Javůrka, místního Klubu vojenské historie, Střeleckého klubu, Spolku přátel Skalice, obce a litoměřické diecéze. Byl odhalen 8. listopadu 2014 generálem Stanislavem Hněličkou, hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a starostou obce Jiřím Löffelmannem za přítomnosti jednotky Posádkového velitelství Armády ČR z Prahy a generálovy rodiny. Vzpomínkové slavnosti ke Dni veteránů a k uctění památky generála Sachera se v obci konaly již v předcházejících letech.

Vilém Sacher (1901–1987) absolvoval vojenskou akademii v Hranicích a studia na Vysoké škole válečné v Praze. Po vzniku protektorátu se nejprve jako člen organizace Obrana národa účastnil formování domácího vojenského odboje, po odchodu v roce 1940 se zapojil do zahraničního odboje ve Francii a Velké Británii a od roku 1943 v Sovětském svazu. Jako člen velení karpatsko-dukelské operace byl na konci války povýšen do hodnosti podplukovníka generálního štábu. V armádní kariéře pokračoval i po válce, v roce 1950 dosáhl hodnosti divizního generála. V následujícím roce byl v rámci politických čistek v armádě náhle odvolán a nuceně vystěhován z Prahy. Do roku 1955 pracoval v manuálních profesích, mj. jako lesní dělník v JZD ve Skalici u České Lípy, později v pohostinství. V polovině 60. let byl částečně rehabilitován, v době politického uvolnění začal na základě svých vojenských deníků psát paměti (Pod rozstříleným praporem, 1969, Na počátku stála smrt, 1970). Další části (Krvavé velikonoce a Válka skončila na Hané) již vyšly v samizdatu či v exilu, resp. až po roce 1989, neboť s nastupující normalizací se stal opět proskribovaným občanem (pro nesouhlas s okupací byl vyloučen z KSČ a vyhozen ze zaměstnání, jeho knihy byly staženy z veřejných knihoven). Po podpisu Charty 77 byl rozkazem prezidenta republiky degradován na vojína, byla mu odňata všechna čs. vyznamenání a současně vysloven zákaz nosit vyznamenání zahraniční. Vilém Sacher zemřel v srpnu 1987, plně rehabilitován byl v lednu 1990.

Nápis:

V LETECH 1951–1952 ŽIL VE / SKALICI U ČESKÉ LÍPY / HRDINA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, / SPISOVATEL A SIGNATÁŘ CHARTY 77 / GENPOR. VILÉM SACHER / *17. 2. 1907 †14. 8. 1987 / VYZNAMENÁN MJ.: / HVĚZDOU ŘÁDU BÍLÉHO LVA ZA / VÍTĚZSTVÍ II. TŘ. / ŘÁDEM SNP I. TŘ. / ŘÁDEM VELKÉ / VLASTENECKÉ / VÁLKY I. TŘ. (SSSR) / ŘÁDEM GRUNWALDSKÉHO / KŘÍŽE III. TŘ. (PL) / ŘÁDEM RUMUNSKÉ / KORUNY III. TŘ. (RO) / 5X ČS. VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939 / 2X MEDAILÍ ZA CHRABROST / 2X MEDAILÍ ZA ZÁSLUHY / MEDAILÍ ZA VÍTĚZSTVÍ NAD / NĚMECKEM 1941–1945 (SSSR) / A MNOHA DALŠÍMI ČS. A / SPOJENECKÝMI VYZNAMENÁNÍMI //

Fotografie

Adresa

Skalice u České Lípy (náves), 471 17 Skalice u České Lípy

GPS

50°44'37.980"N, 14°31'45.270"E

Místo

v parčíku za kostelem sv. Anny

Okres

Česká Lípa

Rok odhalení

2014

Literatura

LÁNÍK, Jaroslav a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939–1945. Praha 2005.


Webové odkazy

www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=556

Změnit způsob procházení
pamětních míst