Spálené Poříčí
Pamětní deska Františku Ferdovi

Bronzová deska s reliéfem kytice v horní části a textem byla P. Františku Ferdovi odhalena 9. září 2000 na nově opravené budově děkanství ve Spáleném Poříčí. Odhalení provedli společně starosta Pavel Čížek, Ferdův spolužák ze semináře kanovník Václav Kořínek a Ferdova hospodyně a pomocnice Jiřina Konarovská. Autorem pamětní desky je akademický sochař František Bálek. Ve městě se nachází dům s pečovatelskou službou nesoucí jméno P. Františka Ferdy.

František Ferda (1915–1991), kněz a léčitel, se narodil na statku v Dražkovicích nedaleko Spáleného Poříčí. Vystudoval arcibiskupské gymnázium v Praze a bohosloveckou fakultu, v roce 1939 byl vysvěcen na kněze. Za války působil jako kaplan v Petrovicích u Sedlčan. 16. února 1951 byl zatčen na farnosti v Nechvalicích a uvězněn. Vystřídal vězeňské cely v Ostravě, Opavě, Mírově, Jáchymově, Leopoldově, Valdicích i na Borech. Po propuštění v roce 1960 pracoval jako dělník v Plzeňských pivovarech. K pastorační činnosti se mohl vrátit až na sklonku 70. let, kdy působil jako duchovní správce v domově u řeholních sester v Újezdci u Klatov. Zemřel v Sušici, kam se přestěhoval v druhé polovině 70. let [viz Sušice. Pamětní deska Františku Ferdovi], a je pochován na sušickém hřbitově.

Nápis:

PÁTER FRANTIŠEK FERDA / NAROZEN 1915 VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ, / 1939 VYSVĚCEN NA KNĚZE, / 1951–1960 NESPRAVEDLIVĚ VĚZNĚN. / NADÁN DAREM POMÁHAT / LIDEM V NEMOCI, ZASVĚTIL / SVŮJ ŽIVOT TOMUTO POSLÁNÍ. / JEHO PAMÁTCE / VĚNUJE MĚSTO A VDĚČNÍ RODÁCI. //

Fotografie

Adresa

náměstí Svobody 139, 335 61 Spálené Poříčí

GPS

49°36'53.167"N, 13°36'18.944"E

Místo

u vchodu do budovy děkanství

Okres

Plzeň-jih

Rok odhalení

2000

Literatura

REJDÁK, Zdeněk: Páter František Ferda. Praha 1994.

Změnit způsob procházení
pamětních míst