Strakonice
Pamětní deska Antonínu Voráčkovi

Pamětní deska P. Antonínu Voráčkovi, strakonickému děkanovi a převorovi maltézského řádu, byla odhalena dne 19. dubna 2008 na druhém nádvoří strakonického hradu z iniciativy básníka Ondřeje Fibicha za přítomnosti delegace řádu, včetně velkopřevora knížete Karla Paara.

Antonín Voráček (1889–1978) vstoupil do maltézského řádu v roce 1916, stal se knězem a působil v řádových sídlech v Praze a především ve Strakonicích, kde byl kaplanem, katechetou na strakonických školách a děkanem při chrámu sv. Prokopa. Hojně se zapojoval do společenského života, přijal členství i předsednictví v mnoha sportovních a kulturních spolcích. Za války byl krátce internován. 15. července 1948 jej velmistr v Římě jmenoval převorem pro České země, do funkce byl uveden tajně 1. ledna 1950. To již byl od roku 1948 penzionován a funkci děkana vykonával provizorně, do roku 1952. Po provokaci Státní bezpečnosti byl koncem roku 1953 zatčen a 27. března 1954 odsouzen za vyzvědačství na osm let vězení. Po propuštění na amnestii v roce 1960 směl pobývat ve Švihově, kde i bez státního souhlasu vedl tajné mše a organizoval tajnou činnost řádu a kde v roce 1978 zemřel.

Nápis:

ZDE PŮSOBIL / FRA ANTONÍN VORÁČEK O. MELIT. / 20. 6. 1889 – 16. 4. 1978 / PŘEVOR MALTÉZSKÉHO ŘÁDU, DĚKAN STRAKONICKÝ / PROFESOR ZDEJŠÍHO GYMNÁZIA, VĚZEŇ KOMUNIZMU / POKOJ A MILOSRDENSTVÍ / TATO BUDOVA BYLA POSTAVENA PO ROCE 1200 JAKO KLÁŠTER JOHANITŮ – MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ / V SOUČASNOSTI SLOUŽÍ TAKÉ JAKO DĚKANSTVÍ ŘÍMSKO-KATOLICKÉ CÍRKVE //

Fotografie

Adresa

Strakonice-hrad, 386 01 Strakonice

GPS

49°15'29.983"N, 13°54'7.212"E

Místo

druhé nádvoří strakonického hradu

Okres

Strakonice

Rok odhalení

2008

Literatura

FIBICH, Ondřej – DURDÍK, Tomáš: Rytíři svatého Jana a jejich hrad ve Strakonicích. Strakonice 2011.

Změnit způsob procházení
pamětních míst