Štramberk
Pamětní deska členům Orla

V areálu přírodní památky Kotouč ve Štramberku se nachází obelisk sv. Václava s pamětními deskami, z nichž jedna připomíná oběti členů Orla za druhé světové války a šest obětí komunistického režimu. Pamětní deska byla odhalena spolu s replikou sochy sv. Václava z umělého kamene, jejímž autorem je sochař Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem, 6. srpna 1994 a posvěcena olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou.

Původní sochu sv. Václava dala z veřejné sbírky zhotovit akademickým sochařem Františkem Fabiánkem Lašská orelská župa Kadlčákova. K jejímu odhalení došlo 31. července 1932 během několikadenní národní slavnosti. V důsledku těžby vápence v nedalekém lomu byla poškozená socha v červenci 1988 odstraněna, bývalí členové Orla však na místo při pietních příležitostech i nadále přicházeli. O obnovení sochy rozhodl v roce 1993 orelský župní výbor, obnovený po roce 1989.

Posledním veřejným hromadným vystoupením orelské organizace po nástupu komunistického režimu byla orelská pouť na Svatý Hostýn v srpnu 1948, po níž byla zatčena a následně odsouzena řada jejích funkcionářů a členů [viz Svatý Hostýn. Pamětní deska orlům].

Nápis:

ZACHRAŇ SVŮJ LID HOSPODINE / A ŽEHNEJ DĚDICTVÍ SVÉMU / ŽALM 28.9. / S VÍROU VE VÍTĚZSTVÍ MILOVANÉ VLASTI / A S MODLITBOU ZA NI POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY: / P. KAREL KAVÍK 1881–1941 / STAROSTA LAŠSKÉ ORELSKÉ ŽUPY / KADLČÁKOVY V MOR. OSTRAVĚ / OLDŘICH HRSTKA 1896–1943 / PO OBSAZENÍ PÁTÉHO PÁSMA / OKRSKOVÝ VELITEL VOJENSKÉHO ODBOJE / IN MEMORIAM / L. P. 1994 / ZA ODPOR PROTI KOMUNISTICKÉMU / REŽIMU BYLO ODSOUZENO ŠEST ČLENŮ / MÍSTNÍ JEDNOTY ORLA K SEDMDESÁTI / SEDMI LETŮM VĚZENÍ. //
(na podstavci) SVATÝ VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM / F. FABIÁNEK J. KOZEL / 1932 1994 //

Fotografie

Adresa

vrch Kotouč, 742 66 Štramberk

GPS

49°35'10.562"N, 18°7'7.039"E

Místo

na vrchu Kotouč nad jeskyní Šipka

Okres

Nový Jičín

Rok odhalení

1994

Změnit způsob procházení
pamětních míst