Štramberk
Pamětní deska členům Orla

V areálu přírodní památky Kotouč ve Štramberku se nachází obelisk sv. Václava s pamětními deskami, z nichž jedna připomíná oběti členů Orla za druhé světové války a šest obětí komunistického režimu. Pamětní deska byla odhalena spolu s replikou sochy sv. Václava z umělého kamene, jejímž autorem je sochař Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem, 6. srpna 1994 a posvěcena olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou.

Původní sochu sv. Václava dala z veřejné sbírky zhotovit akademickým sochařem Františkem Fabiánkem Lašská orelská župa Kadlčákova. K jejímu odhalení došlo 31. července 1932 během několikadenní národní slavnosti. V důsledku těžby vápence v nedalekém lomu byla poškozená socha v červenci 1988 odstraněna, bývalí členové Orla však na místo při pietních příležitostech i nadále přicházeli. O obnovení sochy rozhodl v roce 1993 orelský župní výbor, obnovený po roce 1989.

Posledním veřejným hromadným vystoupením orelské organizace po nástupu komunistického režimu byla orelská pouť na Svatý Hostýn v srpnu 1948, po níž byla zatčena a následně odsouzena řada jejích funkcionářů a členů [viz Svatý Hostýn. Pamětní deska orlům].

Nápis:

ZACHRAŇ SVŮJ LID HOSPODINE / A ŽEHNEJ DĚDICTVÍ SVÉMU / ŽALM 28.9. / S VÍROU VE VÍTĚZSTVÍ MILOVANÉ VLASTI / A S MODLITBOU ZA NI POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY: / P. KAREL KAVÍK 1881–1941 / STAROSTA LAŠSKÉ ORELSKÉ ŽUPY / KADLČÁKOVY V MOR. OSTRAVĚ / OLDŘICH HRSTKA 1896–1943 / PO OBSAZENÍ PÁTÉHO PÁSMA / OKRSKOVÝ VELITEL VOJENSKÉHO ODBOJE / IN MEMORIAM / L. P. 1994 / ZA ODPOR PROTI KOMUNISTICKÉMU / REŽIMU BYLO ODSOUZENO ŠEST ČLENŮ / MÍSTNÍ JEDNOTY ORLA K SEDMDESÁTI / SEDMI LETŮM VĚZENÍ. //
LÁSKA, ÚCTA / A VDĚČNOST NÁRODA / KU KNÍŽETI SV. VÁCLAVU / ZBUDOVALA TENTO POMNÍK / NA PAMÁTKU TISÍCILETÉHO JUBILEA / JEHO MUČEDNICKÉ SMRTI. / ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN 28. ZÁŘÍ 1929 / POMNÍK POSVĚCEN 31. ČERVENCE 1932 //
POSTAVEN PÉČÍ VÝBORU / PRO POSTAVENÍ POMNÍKU SV. VÁCLAVA / SE SÍDLEM VE ŠTRAMBERKU / A LAŠSKÉ ORELSKÉ ŽUPY KADLČÁKOVY / SE SÍDLEM V MOR. OSTRAVĚ //
(na podstavci) SVATÝ VÁCLAVE NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM / F. FABIÁNEK J. KOZEL / 1932 1994 //

Fotografie

Adresa

vrch Kotouč, 742 66 Štramberk

GPS

49°35'10.562"N, 18°7'7.039"E

Místo

na vrchu Kotouč nad jeskyní Šipka

Okres

Nový Jičín

Rok odhalení

1994

Literatura

- KAFKA, Jan: Československý Orel a jeho likvidace po únoru 1948. In: Sborník Katolické teologické fakulty 5 (2003).
- KAFKA, Jan: Orelské procesy. In: Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- VEJVAR, Stanislav: Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909–1948. Disertační práce. Praha 2014.

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru