Sušice
Pamětní deska Tomáši Beránkovi

Pamětní deska na rodném domě Mons. Tomáše Beránka byla odhalena u příležitosti 110. výročí jeho narození 14. srpna 2007 z iniciativy místní pobočky České křesťanské akademie, Českého svazu bojovníků za svobodu a Muzea Sušice za podpory města.

Tomáš Beránek (1897–1954) se narodil v Sušici v rodině drobného obuvníka. Po maturitě na gymnáziu v Českých Budějovicích nastoupil do zdejšího kněžského semináře a v roce 1919 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1920 působil jako kaplan v Táboře, po deseti letech nastoupil na kaplanské místo ve Vodňanech, kde se roku 1935 stal děkanem [viz Vodňany. Pamětní deska Tomáši Beránkovi; Vodňany. Památník obětem komunistické zvůle 1948–1989], od roku 1939 byl ustanoven vikářem českobudějovické diecéze. Byl členem Československé strany lidové, Orla a věnoval se mládeži. V roce 1945 se stal členem národního výboru ve Vodňanech, z něhož byl odvolán v březnu 1948. Jako blízký spolupracovník českobudějovického biskupa Josefa Hloucha [viz České Budějovice. Pamětní deska Josefu Hlouchovi] byl Tomáš Beránek 8. února 1950 na vodňanské faře zatčen Státní bezpečností a držen téměř rok ve vyšetřovací vazbě v Písku a Praze. Spolu s osmi biskupskými sekretáři a knězi byl ve vykonstruovaném procesu 31. ledna 1951 odsouzen Státním soudem za velezradu na 11 let odnětí svobody. Byl vězněn v Leopoldově a na Mírově, zemřel 3. prosince 1954 na následky zánětu ledvin ve vězeňské nemocnici v Brně. Pohřeb ve Vodňanech nebyl komunistickými orgány povolen, proto byl P. Beránek pohřben do společné šachty a následně do vězeňského hrobu č. 1357 v Brně. Teprve v roce 1968 byly jeho ostatky exhumovány a uloženy na vodňanském hřbitově.

Nápis:

ZDE SE NARODIL 15. 8. 1897 / MSGRE TOMÁŠ BERÁNEK / KNĚZ UMUČENÝ VE VĚZENÍ / KOMUNISTICKÉHO REŽIMU / 3. 12. 1954 //

Fotografie

Adresa

Kostelní 71, 342 01 Sušice

GPS

49°13'47.430"N, 13°31'10.470"E

Místo

vpravo od vstupu do domu

Okres

Klatovy

Rok odhalení

2007

Literatura

- BUDKA, Alexandr (ed.): Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- DEMEL, Zdeněk: Pod dohledem církevních tajemníků. Omezování činnosti katolické církve v Československu 1945–1989 na příkladu jihočeského regionu. Brno 2008.
- HUNEŠ, Robert: Obětem komunistické zvůle. In: Vodňanské noviny 17 (2006).


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/rimskokatolicka-cirkev/tomas-beranek/

Změnit způsob procházení
pamětních míst