Svatý Hostýn
Pamětní deska orlům

Bronzová pamětní deska byla odhalena 19. srpna 2018 na třetím zastavení staré křížové cesty u příležitosti 70. výročí pouti orlů na Svatý Hostýn v roce 1948. Desku, jejímž autorem je kamenosochař Jiří Rejda, odhalil a požehnal za přítomnosti členů a příznivců tělovýchovné organizace Orel arcibiskup Jan Graubner.

Svatý Hostýn je tradiční katolické poutní místo spojené také s aktivitami katolického Orla. Slet orlů se zde konal již v srpnu 1947, ovšem historicky významnější byla Orelská pouť na Svatý Hostýn konaná v roce 1948 (28. a 29. srpna), při které došlo k podobným projevům nesouhlasu s novým komunistickým režimem jako při všesokolském sletu v červnu téhož roku v Praze. Jednalo se o poslední veřejné vystoupení spolku s desetitisícovou účastí, po němž byla zatčena a následně odsouzena řada předních funkcionářů Orla, včetně náčelníka Bohuslava Koukala (1905–1991), který byl 10. listopadu 1950 odsouzen za velezradu na 18 let (propuštěn na amnestii v květnu 1960). V roce 1960 se zde poprvé setkala skupina propuštěných politických vězňů a po roce 1989 tuto tradici převzala tzv. muklovská pouť pod záštitou Konfederace politických vězňů.

Československý Orel (založen roku 1909) sdružující katolicky orientovanou mládež představoval po Sokolu druhou nejvýznamnější tělovýchovnou organizaci v Československu. Po únoru 1948 byl rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn do takzvané sjednocené československé tělovýchovy a 15. června 1950 úředně zrušen výnosem ministerstva národní bezpečnosti. Činnost Orla se přesunula do exilu, kde byla v listopadu 1949 v Bavorsku ustavena Svatováclavská župa Československého Orla v exilu. Pokus o obnovení činnosti v roce 1968 v době pražského jara zmařil vývoj po srpnové okupaci, obnoven byl až v roce 1990.

Nápis:

OREL / PANNO MARIA, KRÁLOVNO ORLŮ, ORODUJ ZA NÁS. //

Fotografie

Adresa

Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov

GPS

49°22'38.870"N, 17°42'1.035"E

Místo

na třetím zastavení staré křížové cesty nedaleko baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Okres

Kroměříž

Rok odhalení

2018

Literatura

- KAFKA, Jan: Československý Orel a jeho likvidace po únoru 1948. In: Sborník Katolické teologické fakulty 5 (2003).
- KAFKA, Jan: Orelské procesy. In: Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále. 1–3. Kostelní Vydří 2004–2008.
- VEJVAR, Stanislav: Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909–1948. Praha 2014 (disertační práce).


Webové odkazy

www.orel-zsv.g6.cz/historie/historie.htm

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru