Svatý Hostýn
Pomník Rudolfu Plajnerovi

Pomník tvořící kamenný obelisk, na němž je umístěna bronzová deska s reliéfním portrétem a znakem skautingu, a kamenná deska s nápisem byly odhaleny 19. května 2001 u příležitosti 100. výročí narození Rudolfa Plajnera. Návrh provedl Stanislav Štěpán a kamenické práce Alois Reimer. Plaketu s portrétem navrhl Vladimír Pechar a byla odlita v Brodku u Přerova. Odhalení se zúčastnili Jan Písek, vůdce Svojsíkova oddílu, syn Rudolfa Plajnera Oldřich, Stanislav Štěpán, zakladatel Memoriálu Rudolfa Plajnera pořádaného od roku 1990 Skautským střediskem Holešov, a zástupci města Holešova.

Rudolf Plajner (1901–1987) působil od roku 1929 jako profesor reálného gymnázia v Holešově. V roce 1943 byl několik měsíců vězněn za odbojovou činnost, po osvobození do voleb 1946 zastával funkci předsedy okresního národního výboru. Od roku 1924 do slučovacího sjezdu 1948 byl členem sociální demokracie. V letech 1938–1940 a 1945–1948 byl náčelníkem Junáka. V době maturit v červnu 1949 byl zatčen a několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti. I po propuštění byl nadále komunistickým režimem perzekvován v souvislosti s činností pro organizaci českého skauta, která byla v roce 1950 rozpuštěna [viz Praha 10. Památník československým skautům a skautkám]. Při obnovení Junáka během pražského jara byl Rudolf Plajner opět zvolen jeho náčelníkem.

Nápis:

RNDR. RUDOLF PLAJNER / SE NARODIL 5. 4. 1901 V PROSTĚJOVĚ. / V LETECH 1929 AŽ 1959 BYDLEL A VYUČOVAL NA REÁLNÉM / GYMNÁZIU V HOLEŠOVĚ. / V ROCE 1939 BYL JMENOVÁN NÁČELNÍKEM JUNÁKA. NA / TUTO FUNKCI BYL POTVRZEN III. SNĚMEM V ROCE 1968 A / V TÉTO FUNKCI BYL UZNÁVÁN AŽ DO KONCE JEHO ŽIVOTA. / V BOJI ZA OSVOBOZENÍ REPUBLIKY OD NĚMECKÉ OKUPACE / ZA II. SVĚT. VÁLKY DOSTAL OD PREZIDENTA REPUBLIKY / DR. E. BENEŠE ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ. / V DOBĚ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU BYL PERSEKUOVÁN, / VČETNĚ PŘÍSLUŠNÍKŮ JEHO RODINY. ZA TUTO DOBU / OBDRŽEL MNOHO STÁTNÍCH A SKAUTSKÝCH VYZNAMENÁNÍ / ZA SVOU OBĚTAVOU PRÁCI PRO SKAUTSKÉ HNUTÍ / A TO VČETNĚ ŘÁDU STŘÍBRNÉHO VLKA. / ZÁVĚR SVÉHO ŽIVOTA TRÁVIL V LUKÁCH POD MEDNÍKEM, / KDE NAPSAL ŘADU KNIH A RUKOPISŮ Z HISTORIE A ŽIVOTA / JUNÁCKÉHO HNUTÍ V NAŠICH ZEMÍCH. ZEMŘEL 23. 6. 1987. / SKAUTI HOLEŠOV //

Fotografie

Adresa

Svatý Hostýn, 768 72 Chvalčov

GPS

49°22'45.474"N, 17°42'4.197"E

Místo

vlevo při cestě k rozhledně Hostýn

Okres

Kroměříž

Rok odhalení

2001

Literatura

- Rudolf Plajner – Občan. Holešov 2007.
- VÉMOLA, Antonín: RNDr. Rudolf Plajner. Kroměříž 1991.
- Vzpomínky na Tátu Plajnera. Holešov 1999.


Webové odkazy

http://www.skautskyinstitut.cz/plajner/

Změnit způsob procházení
pamětních míst