Svatý Jan pod Skalou
Pamětní deska obětem komunismu

Pamětní deska obětem komunismu byla odhalena 21. května 2005 obcí Svatý Jan pod Skalou, sdružením Svatojánská společnost a Konfederací politických vězňů.

V bývalém benediktýnském klášteře ve Svatém Janu pod Skalou byl na podzim 1949 zřízen tábor nucených prací [viz Brno-střed. Pomník obětem táborů nucených prací], zatímco šest místních řeholníků bylo přestěhováno do místního mlýna (a v rámci likvidace řeholních domů byli v dubnu 1950 internováni v Želivě a Oseku). Především mladí muži přikázaní do svatojanského tábora pracovali v okolních vápencových lomech či v blízkých železárnách v Králově Dvoře. Tábor, jenž sloužil jako také jako sběrný, byl zrušen již po roce trvání k 31. prosinci 1950. V letech 1951–1955 klášter sloužil jako věznice, mj. pro nemocné, invalidní a starší odsouzené ženy, poté jako škola ministerstva vnitra, v 80. letech pak jako archiv centrální evidence obyvatel. V roce 1991 byl navrácen církvi.

Nápis:

V UPOMÍNKU OBĚTEM KOMUNISMU / BUDOVA BÝVALÉHO BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA SLOUŽILA V LETECH 1948–55 K NÁPRAVĚ / POLITICKY NEŽÁDOUCÍCH OSOB. PO ROCE 1948 ZDE BYLI BEZ SOUDU INTERNOVÁNI LIDÉ / NEPOHODLNÍ NOVÉMU KOMUNISTICKÉMU REŽIMU: PŘEDEVŠÍM ZEMĚDĚLCI – TAKZVANÍ / KULACI, ŽIVNOSTNÍCI, BÝVALÍ VYSOCÍ ÚŘEDNÍCI, DIPLOMATÉ A JINÍ „ZÁŠKODNÍCI REŽIMU“, / ABY SE ZDE „NAUČILI PRACOVAT“. 1. LEDNA 1950 BYLO ZAŘÍZENÍ OFICIÁLNĚ NAZVÁNO / „TÁBOR NUCENÝCH PRACÍ“. VĚZŇOVÉ DOCHÁZELI DO OKOLNÍCH LOMŮ NA TĚŽKÉ PRÁCE. / NĚKOLIK ZDEJŠÍCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ PŘI VYKONÁVÁNÍ TĚCHTO TĚŽKÝCH PRACÍ ZAHYNULO. / PO ZRUŠENÍ TÁBORA NUCENÝCH PRACÍ BYL OBJEKT V LETECH 1951–1953 PŘESTAVĚN NA VĚZNICI. / SVATOJÁNSKÁ VĚZNICE BYLA PODLE SVĚDECTVÍ BÝVALÝCH VĚZŇŮ NEJKRUTĚJŠÍM ZAŘÍZENÍM / SVÉHO DRUHU. VĚZŇOVÉ ZDE ČASTO DOSTÁVALI ZA POKRM DOSLOVA JEN „CHLÉB A VODU“. / NESNESITELNÉ VLHKO A CHLAD V NEVYTOPENÝCH CELÁCH, LHOSTEJNOST K NEMOCNÝM, NEVYBÍRAVÉ / ZACHÁZENÍ DOZORCŮ A TÝRÁNÍ PATŘILO KE KAŽDODENNÍMU ŽIVOTU. PO NÁTLAKU MEZINÁRODNÍHO / ČERVENÉHO KŘÍŽE BYLA VĚZNICE V KVĚTNU 1955 ZRUŠENA. / V UPOMÍNKU OBĚTEM KOMUNISMU VĚNUJÍ / OBEC SVATÝ JAN POD SKALOU / SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST / POSTAVENO K 50. VÝROČÍ UZAVŘENÍ VĚZNICE / – KVĚTEN 2005 //

Fotografie

Adresa

Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou

GPS

49°58'8.958"N, 14°8'2.888"E

Místo

před budovou bývalého benediktinského kláštera, dnes zde sídlí Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Okres

Beroun

Rok odhalení

2005

Literatura

KAFKOVÁ, Alena: Z historie kláštera Sv. Jan pod Skalou. In: Historická penologie 3 (2003).


Webové odkazy

http://www.pametnaroda.cz/cs/havlujova-miluska-1929

Změnit způsob procházení
pamětních míst