Svídnice
Pamětní deska Marii Elišce Pretschnerové

Pamětní deska byla odhalena z iniciativy Jitky Benešové a svídnického osadního výboru 11. listopadu 2017 na budově školy, kterou sestra Pretschnerová navštěvovala. Kamennou desku z dílny Josefa Dobrkovského posvětil P. Ryszard Boćkowski za přítomnosti zástupců obcí Dymokury, Rožďalovice, sestry M. Zdislavy Noskové a dalších členek Kongregace Školských sester sv. Františka a členů místního osadního výboru.

Marie Eliška Pretschnerová (1911–1993), členka Kongregace Školských sester sv. Františka (OSF), složila řeholní sliby v roce 1932. Po válce dokončila studium fyziky a matematiky na Karlově univerzitě a učila na gymnáziu kongregace v Praze-Vinohradech až do roku 1949, kdy bylo zestátněno. V rámci internace a tzv. centralizace ženských řeholí v roce 1950 [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic] školské sestry nuceně pobývaly v Krnově, poté působily v nemocnicích, ústavech, především v ústavu pro mentálně postižené děti a mládež ve Slatiňanech. Sestra Pretschnerová byla v roce 1954 zvolena představenou kongregace. V letech 1969 až 1983 pobývala v Římě, kde byla v roce 1970 zvolena generální představenou celé kongregace. Po návratu do Československa se zapojila do práce ve prospěch řeholních společností. Zemřela v květnu 1993 v Charitním domově v Hoješíně a je pohřbena na hřbitově ve Slatiňanech.

Nápis:

TUTO ŠKOLU NAVŠTĚVOVALA RODAČKA Z NOVÝCH ZÁMKŮ / SLUŽEBNICE BOŽÍ / SESTRA M. ELIŠKA ANNA PRETSCHNEROVÁ OSF / 1911–1993 / BYLA VŽDY LÁSKYPLNĚ BLÍZKÁ LIDEM A V DOBĚ KOMUNISTICKÉHO / PRONÁSLEDOVÁNÍ PODALA KŘESŤANSKÉ SVĚDECTVÍ VÍRY A NADĚJE. VEDLA / KONGREGACI ŠKOLSKÝCH SESTER SV. FRANTIŠKA VE SLATIŇANECH A JAKO / GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÁ V ŘÍMĚ. //

Fotografie

Adresa

Svídnice 32, 289 01 Dymokury

GPS

50°15'55.843"N, 15°10'51.886"E

Místo

na budově bývalé základní školy, vlevo od hlavního vchodu

Okres

Nymburk

Rok odhalení

2017

Literatura

PIŤHA, Petr: Přišla jsem vám sloužit. Životní příběh S. M. Elišky Pretschnerové, OSF. Kostelní Vydří 2008.


Webové odkazy

http://www.eliskaosf.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst