Tišnov
Pomník obětem komunismu

Pomník v podobě neopracovaného kamene s železnými okovy a s kovovou deskou instaloval městský úřad 28. září 1994 ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Má připomínat oběti komunistického režimu, zejména oběti procesu se studenty tišnovského gymnázia.

V 50. letech se v Tišnově z bývalých studentů zdejšího gymnázia zformovala ilegální skupina, která chtěla bránit rolníky na jižní Moravě před perzekucí v rámci prosazované kolektivizace. Šířila protirežimní tiskoviny a shromažďovala zbraně. Po jejím odhalení v dubnu 1950 se Alois Pokorný (1928–1952) a Vlastimil Železný (1928–1952) začali skrývat. V jednom z poskytnutých úkrytů, zatímco byl připravován jejich odchod za hranice, se skrývali společně s Františkem Mrkvou. Postupně narůstající neshody mezi Pokorným a Železným a Mrkvou, který chtěl úkryt opustit, vyvrcholily 12. května 1951 jeho usmrcením v potyčce. Alois Pokorný a Vlastimil Železný byli odsouzeni k trestu smrti a 18. prosince 1952 popraveni, Zdeněk Čačka (*1928) odsouzen na 15 let. Při přezkoumání rozsudku v roce 1993 došel soud k závěru, že oba popravení, ohrožovaní Františkem Mrkvou střelnou zbraní, jednali v sebeobraně, a dále k důvodnému podezření, že činnost ilegální skupiny byla vyprovokována Státní bezpečností.

Bývalí studenti, včetně duchovního rádce tišnovského Junáka P. Stanislava Ledabyla (1919–1973), byli souzeni Státním soudem v Brně 11.–13. června 1952. Do čela procesu byli účelově postaveni katolický kněz Oto Mádr (1917–2011) a prof. Růžena Vacková (1901–1982), významní představitelé Katolické akce, sdružení integrujícího laiky do činnosti církve. Případ tišnovských studentů s Katolickou akcí nijak nesouvisel, měl ale diskreditovat církev a demonstrovat důsledky výchovy katolických kněží. Režii monstrprocesu odpovídala i pečlivá příprava účasti „organizované“ veřejnosti. Oto Mádr, který se proti vykonstruovanému spojení s případem tišnovských studentů během procesu ohrazoval, byl odsouzen na doživotí a podmínečně propuštěn až v roce 1966, prof. Vacková, odsouzená k 22 letům vězení, ještě o rok později.

Nápis:

OBĚTEM KOMUNISMU //

Fotografie

Adresa

Bezručova, 666 01 Tišnov

GPS

49°20'53.818"N, 16°25'29.432"E

Místo

v parku za kostelem sv. Václava

Okres

Brno-venkov

Rok odhalení

1994

Literatura

- BLÁHOVÁ, Ivana – BLAŽEK, Lukáš – BOŠTÍK, Martin – STARÁ, Tereza: Jménem republiky!: osm případů zvůle komunistické justice. Praha 2015.
- BUDKA, Alexandr (ed.): Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- HAVLÍČKOVÁ, Petra: Politické procesy z padesátých let minulého století. Brno 2009 (diplomová práce).
- MÁDR, Oto: V zápasech za Boží věc. Praha 2007.
- NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav: Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje. Brno 2012.
- VACKOVÁ, Růžena: Vězeňské přednášky. Praha 1999.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/alois-pokorny
www.ustrcr.cz/cs/vlastimil-zelezny
www.ustrcr.cz/cs/madr-oto-15-2-1917
www.ustrcr.cz/cs/vackova-ruzena-23-4-1901

Změnit způsob procházení
pamětních míst