Újezd u Brna
Pamětní deska Janu Haluzovi

Autorem pamětního místa je sochař Zdeněk Kolářský. Tvoří jej bronzová pamětní deska se třemi poli umístěná na kamenném podstavci. Horní pole desky nese dva reliéfy zpodobňující Jana Haluzu jako atleta-běžce a jeho profil ve starším věku. Park místního rodáka JUDr. Jana Haluzy spolu s pamětní deskou slavnostně odhalil starosta města Jan Hradil 26. září 2012.

Jan Haluza (1914–2011) se narodil ve Šternově (dnes Újezd u Brna), za války pracoval v baťovské exportní společnosti a v Atletickém klubu Baťa Zlín trénoval učně Baťovy školy práce, včetně Emila Zátopka. Po válce se podílel na obnově katolické tělocvičné organizace Orel a vstoupil do Československé strany lidové a stal se i členem jejího ústředního výboru. 27. září 1948 byl zatčen spolu s dalšími čtyřmi desítkami osob a obviněn z ilegální činnosti. Příčinou zatýkání byly již nějakou dobu Státní bezpečností sledované aktivity kolem vizovického kaplana Antonína Huvara (1922–2009) a tamní fary, kde se scházela katolická mládež. Z prokázané činnosti (výroba a kolportáž letáků, na níž se podílelo jen několik osob) bylo vykonstruováno formování ilegální organizace, která měla plánovat násilný zvrat režimu. Účelově do ní byli zařazeni Jan Haluza a další funkcionář ČSL z Uherského Hradiště Josef Prát (*1925) jako údajné spojky se „zrádnou emigrací“. Skupina byla vyšetřována v Uherském Hradišti, kde se také konalo již 9. listopadu hlavní přelíčení Státního soudu. Huvar a Prát byli odsouzen k deseti letům, Haluza k šesti letům vězení. Po odpykání trestu, během něhož prošel několika jáchymovskými tábory, byl v roce 1954 propuštěn. Až v polovině 60. let se mu podařilo vrátit se ke své odborné praxi v pojišťovnictví a trvale se se svou ženou Věrou usadil v Pozlovicích [viz Luhačovice-Pozlovice. Pamětní deska Věře a Janu Haluzovým]. V roce 1968 se Jan Haluza jako předseda zlínské pobočky K 231 aktivně zapojil do pokusu o rehabilitaci bývalých politických vězňů a činný byl také v Konfederaci politických vězňů po roce 1989.

Nápis:

JUDR. JAN HALUZA / ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ÚJEZD U BRNA. SVÝM PŘÍKLADNÝM ŽIVOTEM / DOSÁHL NEJEN UZNÁNÍ MĚSTA, ALE I PREZIDENTA REPUBLIKY PROF. ING. / VÁCLAVA KLAUSE PROPŮJČENÍM ŘÁDU T. G. MASARYKA DRUHÉ TŘÍDY / ZA ROZVOJ HUMANITY, DEMOKRACIE A LIDSKÝCH PRÁV. ROZHODL SE PRO / POVOLÁNÍ PRÁVNÍKA. PO ROCE 1948 ZAČALO UTRPENÍ A PRONÁSLEDOVÁNÍ. / DŮVOD BYL PROSTÝ. MIMOŘÁDNĚ SKROMNÝ ČLOVĚK, KŘESŤAN, NEZPRONE- / VĚŘIL SVÉ IDEÁLY HUMANITY, STAL SE VĚZNĚM SVĚDOMÍ. NEZLOMIL HO / ANI ŠESTILETÝ POBYT V KOMUNISTICKÝCH VĚZENÍCH. JAN HALUZA BYL / ZNÁMÝM PŘEDVÁLEČNÝM ŠPIČKOVÝM SPORTOVCEM A DEVÍTINÁSOBNÝM / MISTREM ČSL. REPUBLIKY V BĚHU NA STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH TRATÍCH, / DVOJNÁSOBNÝ VÍTĚZ ZÁVODU BĚCHOVIC. BYL TRÉNINKOVÝM PARTNEREM / A UČITELEM POZDĚJŠÍ SVĚTOVÉ LEGENDY ATLETIKY EMILA ZÁTOPKA. / ZA TO MU DĚKUJEME. / DNE 12. 7. 1914 NAROZEN V ŠTERNOVĚ, OD ROKU / 1962 ŽIJE V OBCI POZLOVICE A SPOLUPRACUJE / V REGIONECH ZLÍNA A LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. / ZESNUL SMÍŘEN S BOHEM 25. 8. 2011. //

Fotografie

Adresa

park JUDr. Jana Haluzy, 664 53 Újezd u Brna

GPS

49°6'17.527"N, 16°45'25.332"E

Místo

na prostranství před městským úřadem (Komenského 107)

Okres

Brno-venkov

Rok odhalení

2012

Literatura

- HUVAR, Antonín: Střepy jednoho života. Toronto 1995.
- KOŠAŘOVÁ, Klára: Příspěvek k likvidaci ilegální skupiny Huvar na Zlínsku v roce 1948. Brno 2011 (bakalářská práce).
- KOUDELKA, Oldřich: Trénoval jsem Emila. Lanškroun 2007.


Webové odkazy

www.pametnaroda.cz/cs/haluza-jan-1914
www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/rimskokatolicka-cirkev/antonin-huvar/

Změnit způsob procházení
pamětních míst