Ústí nad Labem
Pamětní deska Františku Zajíčkovi

Pamětní deska z tmavého granitu s portrétem Františka Zajíčka byla odhalena 26. února 2006 z iniciativy města Ústí nad Labem a Českých drah. Západní nádraží bylo jeho posledním pracovištěm před zatčením.

Ústecký rodák František Zajíček (1896–1954) se po únoru 1948 zapojil do protikomunistického odboje a zformoval skupinu železničních zaměstnanců. Stejně jako za války, kdy v partyzánském oddílu pomocí náloží trhavin poškozovali německé železniční vojenské transporty, se cílem odbojové skupiny staly sabotážní akce na železnici. Skupina se také podílela na shromažďování informací pro exil a na organizaci útěků do zahraničí. 28. května 1949, v době konání 9. sjezdu KSČ, Fr. Zajíček společně se dvěma členy demonstračně poškodili železniční koleje v Praze a ve Veselí nad Lužnicí. Byl zatčen v březnu 1953 a po nalezení úkrytů zbraní a trhavin a odhalení pachatelů destrukce na dráze v roce 1949 postaven do čela veřejného soudního procesu, který se konal v kulturním sále chemických závodů 29. a 30. dubna 1954. Krajský soud v něm vinil 11člennou skupinu z plánování bombového útoku na budovu Krajského výboru KSČ v Ústí nad Labem a ozbrojeného útoku na předsedu vlády Antonína Zápotockého. František Zajíček byl odsouzen za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti, další členové skupiny na doživotí (František Klepal, Václav Prejza), na 25 let (Václav Lukavský) a k dalším dlouholetým trestům. V následných procesech pak byli odsouzeni i někteří rodinní příslušníci a přátelé odsouzených. V roce 1990 byli všichni Krajským soudem v Ústí nad Labem rehabilitováni. František Zajíček, popravený 7. července 1954 v Praze na Pankráci, byl v roce 1993 jmenován čestným občanem města.

Nápis:

FRANTIŠEK ZAJÍČEK / 1896–1954 / ŽELEZNIČÁŘ, ODBOJÁŘ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY / ČESTNÝ OBČAN MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM / IN MEMORIAM. / V ROCE 1954 V INSCENOVANÉM PROCESU ODSOUZEN / K TRESTU SMRTI A POPRAVEN V PRAZE 7. 7. 1954. / V ROCE 1990 PLNĚ SOUDNĚ REHABILITOVÁN. / ČEST JEHO PAMÁTCE / ČESKÉ DRÁHY A. S. MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM //

Fotografie

Adresa

Tovární 975/3, 400 01 Ústí nad Labem

GPS

50°39'30.087"N, 14°1'46.765"E

Místo

na budově železniční stanice Ústí nad Labem západ

Okres

Ústí nad Labem

Rok odhalení

2006

Literatura

- HONZÍKOVÁ, Miluše: Politické procesy 50. let – Krajský soud v Liberci 1953–1954. Liberec 2006 (diplomová práce).
- HONZÍKOVÁ, Miluše – KAISER, Vladimír: In memoriam František Zajíček. Ústí nad Labem 2006.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/uvod/skupina-vyzkumu/zajicek-frantisek-a-spol/
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10204458965-neznami-hrdinove/209452801390036/

Změnit způsob procházení
pamětních míst