Valašské Meziříčí
Pamětní nápis na pomníku TGM

Pomník tvoří dva žulové sokly nesoucí bustu T. G. Masaryka a českého lva, nápis na zadní straně připomíná historii jeho odhalování a rušení.

Pomník s bustou z bílého mramoru, jejímž autorem byl Emil Hlavica, byl odhalen v roce 1925. Z nařízení německé okupační správy byla v červenci 1940 busta TGM odstraněna a její další osud není znám. Po skončení války vytvořil pro pomník novou bronzovou bustu sochař Miloš Bublík, její odhalení proběhlo 7. března 1946. Po nástupu komunistického režimu, již v roce 1950, byla busta opět odstraněna. K opětnému vrácení na pomník došlo během pražského jara, k dalšímu odstranění v roce 1974. Poslední odhalení proběhlo 11. března 1990, podíleli se na něm titíž iniciátoři jako v roce 1968, Peregrin Pešl a Jiří Deml.

Nápis:

POSTAVEN 1925 / ZRUŠEN 1940 / OBNOVEN 1946 / ZRUŠEN 1950 / OBNOVEN 1968 / ZRUŠEN 1974 / OBNOVEN 1990 //

Fotografie

Adresa

Husova 3, 757 01 Valašské Meziříčí

GPS

49°28'10.920"N, 17°57'58.320"E

Místo

v parku Botanika, naproti evangelickému kostelu

Okres

Vsetín

Rok odhalení

1990

Literatura

SÝKOROVÁ, Hana: Pomníky T. G. Masaryka, aneb, Jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali. Ostrava 2007.


Webové odkazy

http://tg-masaryk.cz

Změnit způsob procházení
pamětních míst