Valdice
Pomník obětem komunismu a politickým vězňům

Pomník obětem komunismu a politickým vězňům od malíře Jiřího Sozanského byl v prostoru před vstupem do věznice slavnostně odhalen 27. června 2009 u příležitosti Dne obětí komunistického režimu za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR, Konfederace politických vězňů a Sdružení bývalých politických vězňů. Expresivně pojatý pomník znázorňující spoutaného vězně a na něj útočícího psa realizovala umělecká slévárna HVH v Horní Kalné a Kovovýroba Evžena Hrubého.

První připomínkou politických vězňů z valdické věznice byl Památník obětem totality v podobě osmi železobetonových plastik, které uvnitř objektu v segmentových vycházkových dvorcích bývalého třetího oddělení instaloval 19. října 1990 ve spolupráci s vězni akademický malíř Jiří Sozanský. Tento soubor byl v roce 2007 kvůli rozšiřování nápravného zařízení demontován a část artefaktů reinstalována v Památníku Vojna u Příbrami [viz Lešetice. Památník Vojna]. Stávající pomník je výsledkem spolupráce autora s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR k uctění památky všech politických vězňů komunistického režimu.

Nápis:

(deska) NA PAMÁTKU / POLITICKÝM VĚZŇŮM / A OBĚTEM / KOMUNISTICKÉHO REŽIMU / VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR / 2009 //
(u paty pomníku) POMNÍK OBĚTEM KOMUNISMU / A POLITICKÝM VĚZŇŮM / 2009 / JIŘÍ SOZANSKÝ / TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE: SLÉVÁRNA HVH A KOVOVÝROBA HRUBÝ //

Fotografie

Adresa

náměstí Míru 55, 507 11 Valdice

GPS

50°27'18.310"N, 15°23'15.000"E

Místo

v prostoru před vstupem do věznice

Okres

Jičín

Rok odhalení

2009

Literatura

- JOHN, Roman: Valdice a osudy politických vězňů 1948–1989. In: Paměť a dějiny 4 (2009).
- KLIPCOVÁ, Barbora (ed.): Valdická Kartouza 1627–1857–2007. Fenomén věznice. Jičín 2009.
- BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Praha a Litomyšl 2001.
- HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí. Praha 1990.
- ONDOK, Josef Petr: Muklovský Vatikán. Brno 2005.
- GRUNTORÁD, Jiří – UHL, Petr (eds.): O československém vězeňství. Sborník Charty 77. Praha 1990.

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru