Velké Pavlovice
Pamětní deska Františku Štambacherovi

Pamětní deska je umístěna na rodném domě a byla odhalena 27. června 1999 ke stému výročí narození Františka Štambachra.

František Štambacher (1899–1986) byl aktivní činitel katolických spolků, starosta Velkých Pavlovic (1938–1946) a poválečný poslanec za Československou stranu lidovou. K jeho zatčení došlo v souvislosti s činností dvou ilegálních skupin operujících na Moravě. Jednu z nich představoval okruh bývalých moravských poslanců v čele s Ing. Aloisem Janáčkem (tzv. výbor), jenž se jako obdobná pražská skupina (tzv. ústředí), ve které působili Ing. arch. Jaroslav Cuhra [viz Kostelec nad Orlicí. Pamětní deska Janu Dostálkovi] a JUDr. Vojtěch Jandečka [viz Praha 9. Pamětní deska Miladě Horákové a řádovým kněžím], zabývala myšlenkou vytvoření neoficiální struktury bývalých lidoveckých představitelů nezkompromitovaných působením v „obrozené“ ČSL. Druhá skupina, označovaná jako Modrý štít, organizovala pomoc perzekvovaných osobám, včetně útěků za hranice. I ta vznikla v prostředí předúnorových stoupenců strany lidové. František Štambacher (někdy též Štambachr) podle všeho spolupracoval s oběma skupinami jen volně. Byl zatčen v lednu 1949 a v procesu konaném 25.–28. října před Státním soudem Brno odsouzen za vlastizradu na dvacet let (Ing. Janáček, odsouzený znova v roce 1961, na doživotí). Prošel věznicemi Bory, Ilava, Mírov a Leopoldov. V roce 1960 byl propuštěn na svobodu v rámci květnové amnestie. Zemřel v roce 1986 a byl pohřben na hřbitově ve Velkých Pavlovicích.

Nápis:

ZDE ŽIL A PRACOVAL / FRANTIŠEK ŠTAMBACHER / 3. 7. 1899 – 20. 12. 1985 / STAROSTA OBCE, ČLEN OKRESNÍHO ZASTUPITELSTVA V HUSTOPEČÍCH, / PŘEDSEDA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH, / PŘEDSEDA VINAŘSKÉHO DRUŽSTVA VINOPA, ÚSTŘEDNÍHO SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, / PŘEDSEDA ZEMSKÉHO VINAŘSKÉHO SPOLKU PRO MORAVU, / POSLANEC ÚSTAVODÁRNÉHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ, / POLITICKÝ VĚZEŇ 1949 – 1960 / VĚNOVALI OBČANÉ MĚSTA, KDU-ČSL, VINIUM, A.S., VELKÉ PAVLOVICE – ČERVEN 1999 //

Fotografie

Adresa

Hlavní 40/75, 691 06 Velké Pavlovice

GPS

48°54'4.702"N, 16°49'4.990"E

Místo

na průčelí domu

Okres

Břeclav

Rok odhalení

1999

Literatura

- KONEČNÝ, Karel: Ilegální organizace poslanců a funkcionářů ČSL po únoru 1948 na Moravě. In: Střední Morava: vlastivědná revue 23 (2006).
- KONEČNÝ, Karel: Perzekuce členů Československé strany lidové po únoru 1948. In: Teorie a praxe politického katolicismu 1870–2007. Brno 2008.
- PAZDERKA, Vojtěch: František Štambachr – velkopavlovický sedlák, politik, poslanec ÚNS, předseda Ústředního svazu vinařů. In: Jižní Morava: vlastivědný sborník Brno 37 (1998).


Webové odkazy

http://www.velke-pavlovice.cz/vyznamne-osobnostivp

Změnit způsob procházení
pamětních míst