Velký Ořechov
Pamětní deska Antonínu Šuránkovi

Památku P. Antonína Šuránka se zastupitelstvo obce rozhodlo trvale připomínat zhotovením reliéfu, který je umístěn při vstupu do kostela svatého Václava. Autorem návrhu a realizace je akademický sochař Vojtěch Malaník, ořechovský rodák. Pamětní desku požehnal 14. září 2014 olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

P. Antonín Šuránek (1902–1982) [viz Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pamětní deska Antonínu Šuránkovi] působil ve farnosti ve Velkém Ořechově v letech 1950 a 1951. Jeho zdejší pastorační činnost ukončilo zatčení Státní bezpečností a několikaletá internace.

Nápis:

VŠEMOHOUCÍ VĚČNÝ BOŽE, / S TVOU POMOCÍ I SLABÝ ČLOVĚK MŮŽE DOSÁHNOUT / HRDINSKÉ ODVAHY / V UPOMÍNKU NA PŮSOBENÍ P. ANTONÍNA ŠURÁNKA / V LETECH 1950–1951 //

Fotografie

Adresa

Velký Ořechov (kostel), 763 07 Velký Ořechov

GPS

49°6'35.817"N, 17°40'2.778"E

Místo

vpravo od vchodu do kostela sv. Václava

Okres

Zlín

Rok odhalení

2014

Literatura

- Ostrožská Lhota. Minulost a současnost. Ostrožská Lhota 2011.
- KOTEK, Alois: P. Antonín Šuránek též internovaný v Čechách v Želivě 1951–1955. Vrchoslavice 2004.
- JÍLEK, Ladislav – MALŮŠEK, Antonín: Krátký životopis P. Antonína Šuránka. Olomouc 2002.


Webové odkazy

www.pastoracnicentrum.wz.cz/zivotopis.php
www.farnost-ostrozska-lhota.cz/podrubrika.php?ID=40

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru