Volduchy
Pamětní deska Stanislavu Broji

Mramorová pamětní deska se zlaceným písmem byla odhalena 23. května 1990, v den 40. výročí popravy Stanislava Broje, z iniciativy syna a dalších rodinných příslušníků a krajské organizace KDU-ČSL.

Stanislav Broj (1901–1950) převzal ve 30. letech po otci hospodaření na rodném statku ve Volduchách, kde se také veřejně angažoval – byl členem Sokola, hasičů, hospodářského družstva i obecního zastupitelstva a dlouholetým členem agrární strany. Po válce, kdy agrární strana nebyla obnovena, vstoupil do Československé strany lidové a po volbách v roce 1946 se stal poslancem za plzeňský kraj. V parlamentu působil v zemědělském výboru, kde aktivně čelil agrární politice KSČ. Byl zatčen 8. června 1948, bezprostředně poté, co mu skončil poslanecký mandát. Poslanecká imunita jej chránila od trestního stíhání, k němuž dala podnět plzeňská Státní bezpečnost již 26. února 1948 v souvislosti s jeho veřejnými vystoupeními, kvůli nimž byl na konci března zatčen a opět propuštěn. Červnové zatčení se týkalo vyšetřování útěku dvou lidoveckých poslanců. Stanislav Broj byl však následně a účelově vtažen do vyšetřování jiné kauzy – smrti majora Schramma [viz Praha 3. Pamětní deska Augustinu Schrammovi] – a odsouzen v jednom z následných procesů v prosinci 1948 k pěti letům odnětí svobody. Ve výkonu trestu ve věznici Plzeň Bory byl znovu obviněn ze spoluúčasti na vykonstruované vězeňské vzpouře a v tzv. borském procesu (11. a 12. května 1950 v Plzni) Státním soudem odsouzen k trestu smrti [viz Plzeň. Pamětní deska Čeňku Petelíkovi] a popraven 23. května 1950 v Praze na Pankráci. Po neúspěšném pokusu v době pražského jara byl Stanislav Broj rehabilitován až po roce 1989. V roce 1992 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

PAMĚTNÍ DESKA / STANISLAVA BROJE / *28. IX. 1901 †23. V. 1950 / POSLANCE NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ZA ČSL / OBHÁJCE SVOBODY A DEMOKRACIE / POPRAVENÉHO TOTALITNÍM REŽIMEM / ČEST JEHO PAMÁTCE //

Fotografie

Adresa

Volduchy 56, 338 22 Volduchy

GPS

49°46'32.970"N, 13°37'17.800"E

Místo

na průčelí domu

Okres

Rokycany

Rok odhalení

1990

Literatura

- BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal: „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi“. Sedlák a politik Stanislav Broj. In: Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Praha 2008.
- LÖFFELMANN, Pavel: Stanislav Broj, obhájce venkova. Kasejovice 2005.
- ROKOSKÝ, Jaroslav: Sedlák je své půdy přítel jediný: Jan Broj – jeden český osud. In: Paměť a dějiny 1 (2016).


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/dokumentace-popravenych/

Změnit způsob procházení
pamětních míst