Leština u Světlé-Vrbice
Pamětní desky Josefu Blažkovi a Františku Blažkovi

Odhalení pamětních desek 28. října 1998 a 5. května 2002 iniciovala rodina, která se do rodného statku vrátila po roce 1989. Pamětní místo tvoří dva kamenné kvádry z pozůstatků mlýna a pily a desky s nápisy. Odhalení byl přítomen evangelický farář Svatopluk Karásek a zástupci Konfederace politických vězňů.

Josef Blažek (1898–1980) zdědil po svém otci hospodářství, mlýn a pilu, které postupně zveleboval a modernizoval. Spolu s ním pracoval na rodinném statku také jeho mladší bratr František (1902–1983), v roce 1950 odsouzený k sedmi měsícům odnětí svobody a peněžitému trestu za verbální konflikt s místními komunistickými funkcionáři. Po návratu z vězení a po zatčení bratra Josefa vedl rodinné hospodářství. Josef Blažek byl obviněn ze zadržování veřejných zásob (ryb v mlýnském náhonu) a za tento marginální skutek byl v roce 1952 Okresním soudem v Ledči nad Sázavou odsouzen k dvěma a půl letům vězení, propadnutí veškerého majetku a zákazu pobytu v okrese. V březnu následujícího roku, kdy si Josef Blažek odpykával trest v jáchymovských dolech a jeho bratr František byl hospitalizován, byla rodina vystěhována do státního statku v Běchovicích, kam byli její členové přikázáni na práci. František byl za nimi eskortován po propuštění z nemocnice, Josef po propuštění z vězení. Dcery Josefa Blažka dosáhly po roce 1989 občanské rehabilitace svého otce a soudní cestou se dožadovaly také navrácení rodinného hospodářství, jež jako konfiskát výhodně koupil okresní funkcionář KSČ. To se jim podařilo až po mnohaletých soudních jednáních a poté, co byly nuceny dům zpětně odkoupit.

Nápis:

JOSEF BLAŽEK / *30. 12. 1898 †30. 11. 1980 / POSLEDNÍ ZDEJŠÍ / MLYNÁŘ / POLITICKÝ VĚZEŇ / 1952–1955 // FRANTIŠEK BLAŽEK / *6. 5. 1902 †13. 11. 1983 / BRATR MLYNÁŘE / OBĚŤ TOTALITY / 1950 //

Fotografie

Adresa

Vrbice 42, 584 01 Leština u Světlé

GPS

49°45'16.280"N, 15°23'53.720"E

Místo

na soukromém pozemku současných majitelů mlýna, místo není běžně veřejně přístupné

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

1998; 2002

Literatura

- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2008.
- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci II. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2011.

Změnit způsob procházení
pamětních míst