Všetaty
Pamětní deska Janu Palachovi III

Pamětní deska na rodném domě byla z iniciativy Společnosti Jana Palacha odhalena v roce 1993.

Jan Palach (1948–1969) se v reakci na politiku kompromisů a kapitulací vedení KSČ po okupaci Československa v srpnu 1968 a na počínající rezignaci společnosti rozhodl k oběti sebeupálením [viz Praha 3. Hrob Jana Palacha]. Vyrůstal ve Všetatech, kde jeho otec Josef (1910–1962) do počátku 50. let provozoval cukrářství. Když byl nucen živnost zavřít a začal pracovat jako dělník, nastoupila do zaměstnání také Palachova matka Libuše (1913–1980), která v 70. letech dům prodala a odstěhovala se za svým starším synem Jiřím (*1941).

Nápis:

ZDE ŽIL / A ODTUD ZA SVOBODU / ČESKÉHO NÁRODA / NA SMRT ODEŠEL / JAN PALACH / 1948 1969 //

Fotografie

Adresa

Smetanova 337, 277 16 Všetaty

GPS

50°17'5.473"N, 14°35'30.341"E

Místo

na Památníku Jana Palacha (otevření je plánováno v druhé polovině roku 2019)

Okres

Mělník

Rok odhalení

1993

Literatura

- Paměť a dějiny 1/2019 (Memento Jan Palach).
- STÁTNÍK, Dalibor: Jan Palach a Československo 1948–1989. Doba a společnost ve fotografii. Praha 2016.
- LEDERER, Jiří: Jan Palach: Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta. Praha 2014.
- Jan Palach: 16.–25.1.1969. Praha 2009.
- BLAŽEK, Petr a kol.: Jan Palach '69. Praha 2009.
- KMUNÍČKOVÁ, Zdenka: Poslední dny Jana Palacha. Praha 2009.


Webové odkazy

https://www.nm.cz/pro-media/tiskove-zpravy/z-domu-jana-palacha-se-jiz-letos-stane-pamatnik
www.janpalach.cz/
www.spolecnostjanapalacha.cz/
www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/pamatnik-jana-palacha-ve-vsetatech

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru