Zaječov-Kvaň
Pomník příslušníkům 52. pomocného technického praporu

Pomník 52. pomocnému technickému praporu byl v Zaječově odhalen 4. října 2001 z iniciativy Svazu PTP–VTNP a Vojenských lesů a je umístěn nad klášterem Svatá Dobrotivá. Pomník, jehož autorem je architekt Jiří Rathouský, tvoří na kamenech umístěné dvě bronzové desky. První nese označení místního PTP v podobě vojenské výložky.

52. pomocný technický prapor v Zaječově (Svaté Dobrotivé) patřil mezi první čtyři útvary tzv. lehkých PTP, které vznikly 1. září 1950 [viz Karviná. Pomník obětem vojenských táborů nucených prací]. Prapor sestával z pěti rot, z nichž jednu (tzv. kněžskou) tvořili především řeholníci, kteří tak byli izolováni od ostatního mužstva a podíleli se např. na stavbě silnice ve Strašicích. „Standardní“ roty pracovaly na různých místech západních a středních Čech, např. ve Strašicích, Lešanech, Stříbře [viz Stříbro. Pamětní deska příslušníkům 52. pomocného technického praporu], stavěli vojenskou nemocnici v Plzni, ale i obytné domy v Praze-Vokovicích. Ubytovací objekty 52. PTP vznikly na místě bývalého vězeňského tábora zřízeného německou okupační správou v době protektorátu. Po zániku pomocných technických praporů v roce 1954 zde sídlil v 52. technický prapor, jehož velitelství bylo v roce 1956 přemístěno do Stružné u Karlových Varů. Svatá Dobrotivá však nadále zůstala posádkou odloučených jednotek.

Nápis:

52 PTP. // ZDE STÁL NA POČÁTKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY / SOUSTŘEĎOVACÍ A VĚZEŇSKÝ TÁBOR. / 1950 BYL ROZŠÍŘEN A UMÍSTĚN V NĚM / 52. POMOCNÝ TECHNICKÝ PRAPOR. / TÁBOREM PROŠLY TISÍCE MLADÝCH OBČANŮ, / KTEŘÍ BYLI KOMUNISTICKÝM REŽIMEM OZNAČENI / ZA NEPŘÁTELE A POD ZÁMINKOU / VOJENSKÉ SLUŽBY INTERNOVÁNI A NUCENI / K TĚŽKÝM A NEBEZPEČNÝM PRACEM. / NA PAMĚŤ BUDOUCÍM GENERACÍM / POSTAVILY V ROCE 2000 / VOJENSKÉ LESY VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM VTNP–PTP //

Fotografie

Adresa

Kvaň, 267 63 Zaječov

GPS

49°45'39.528"N, 13°51'1.430"E

Místo

u místní silnice, v místech bývalého tábora (kasáren)

Okres

Beroun

Rok odhalení

2001

Literatura

- BÍLEK, Jiří: Pétépáci ve Svaté Dobrotivé (1950–1954). Zaječov 2002.
- TOPINKA, Jiří: Pomníky obětem komunismu v Mořině a Zaječově. In: Minulostí Berounska 5 (2002).

Změnit způsob procházení
pamětních míst